TPA

EN English

LT Lietuviškai

Prisijungimas

Prisijungimo vardas :

Slaptažodis :Registruotis

Pamiršote prisijungimo duomenis?

MTEP išlaidos

Suminės išlaidos MTEP sektoriuje, išreikštos bendrojo vidaus produkto procentu, pastaraisiais metais nuosekliai augo (3 pav.) ir 2001 m. pasiekė 0,69 % BVP. Tai buvo pasiekta pastaraisiais metais smarkiai išaugusiomis MTEP išlaidomis verslo sektoriuje, kurios 2001 m. pasiekė 0,20 % BVP. Nors išlaidos verslo sektoriuje 2002 m. sumažėjo, o suminės išlaidos MTEP sektoriuje, išreikštos BVP %, išliko beveik tame pačiame lygyje, absoliučios išlaidos per metus padidėjo nuo 331,1 iki 350,2 mln. Lt.


Mokslo ir studijų institucijoms skiriamų valstybės biudžeto lėšų dydis priklauso nuo institucijos mokslinių tyrimų lygio ir produktyvumo. Be to, lėšų skyrimo metodika skatina dalyvavimą ES bendrosiose mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir demonstracinės veiklos programose, kitose tarptautinėse programose, sutarčių dėl MTEP darbų vykdymo sudarymą su verslo subjektais.


3 paveikslas. Suminės MTEP išlaidos ir verslo sektoriaus MTEP išlaidos BVP procentais.


Konkursinį mokslinių tyrimų finansavimą vykdo Valstybinis mokslo ir studijų fondas. Fondas skatina kompleksinius bei skirtingas mokslo kryptis jungiančius mokslinius tyrimus, remia ūkio subjektų užsakymus moksliniams tyrimams bei tyrimus, kurie yra vykdomi pagal tarptautinius susitarimus.


Valstybiniam mokslo ir studijų fondui skiriamos valstybės biudžeto lėšos tyrimams fi nansuoti bei tyrėjams remti pastoviai auga ir 2002 m. pasiekė 12 mln. Lt.