TPA

EN English

LT Lietuviškai

Prisijungimas

Prisijungimo vardas :

Slaptažodis :Registruotis

Pamiršote prisijungimo duomenis?

Tarptautinis mokslinių tyrimų Lietuvoje vertinimas

Pirmąjį tarptautinį mokslinių tyrimų Lietuvoje vertinimą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos prašymu 1995 m. atliko Norvegijos mokslo tarybos sudarytos ekspertų grupės.


Ekspertai konstatavo, kad nepaisant per didelės Lietuvai, nesubalansuotos mokslinių tyrimų įstaigų sistemos ir sunkios ekonominės padėties, Lietuvoje yra nemažai gerai ir net puikiai pagal tarptautinius standartus dirbančių tyrėjų grupių.


Remdamiesi vertinimo rezultatais ekspertai pasiūlė tyrimų sistemos reorganizavimo gaires, iš kurių paminėtinos tokios: žymiai padidinti konkursinio tyrimų fi nansavimo apimtis, orientuoti tyrimus į dabartinius ir būsimus Lietuvos visuomenės poreikius, stambinti universitetų katedras ir fakultetus, sumažinti ir reorganizuoti mokslo institutų sektorių, stiprinti tarptautinius kontaktus ir bendradarbiavimą, paskirto suminio biudžeto ribose ir, laikantis sudaryto nacionalinio tyrimų plano nuostatų, suteikti universitetams ir mokslo institutams didelę veiksmų laisvę.


Nors dėl įvairių priežasčių dalis rekomendacijų vis dar tebėra pradinėje įgyvendinimo stadijoje, pirmoji tarptautinė tyrimų Lietuvos ekspertizė tapo labai svarbiu MTEP raidos etapu.