TPA

EN English

LT Lietuviškai

Prisijungimas

Prisijungimo vardas :

Slaptažodis :Registruotis

Pamiršote prisijungimo duomenis?

MTEP institucinė struktūra ir personalas

Lietuvoje 2003 metais buvo 31 valstybinė aukštoji mokykla (15 universitetinių aukštųjų mokyklų ir 16 kolegijų) bei 17 nevalstybinių aukštųjų mokyklų (6 universitetinės aukštosios mokyklos ir 11 kolegijų), 17 valstybės mokslo institutų, 18 universitetų mokslo institutų, 8 valstybinės mokslo įstaigos. Be to, MTEP veikloje dalyvavo įvairios valstybinės bei viešosios įstaigos, verslo struktūros. Iš viso 2002 m. MTEP veikloje dalyvavo 152 institucijos.


Neuniversitetinės aukštosios mokyklos – kolegijos bei privačios universitetinės aukštosios mokyklos Lietuvoje yra, palyginti, nauji struktūriniai MTEP sistemos elementai. Kolegijos buvo įsteigtos 2000 m. priėmus Aukštojo mokslo įstatymą, o pirmoji privati universitetinė aukštoji mokykla įsteigta 1999 metais.


MTEP personalo dydžio įvertinimas Lietuvoje visos darbo dienos ekvivalentais visiškai atitinka Frascati vadovo reikalavimus nuo 2002 m. Visas MTEP personalas visos 8 darbo dienos ekvivalentais tais metais buvo lygus 9531. Iš jų tyrėjai sudarė 6326, technikai ir jiems prilyginamas personalas – 1490, kitas aptarnaujantis personalas – 1715. Skaičiuojant visos darbo dienos ekvivalentais, tenkančiais vienam tūkstančiui darbo jėgos, visas MTEP personalas sudarė 8,3, o tyrėjai – 3,9.


Didžiausia tyrėjų dalis (66,2 %) buvo aukštojo mokslo sektoriuje. Valstybiniame sektoriuje dirbo 29,6 % visų tyrėjų, o verslo sektoriuje – 4,2 %. Skaičiuojant visos darbo dienos ekvivalentais, tenkančiais tūkstančiui darbo jėgos, aukštojo mokslo, valstybiniame ir verslo sektoriuose tyrėjų buvo atitinkamai 2,6; 1,2 ir 0,2.


Naujų mokslo daktarų, dirbančių mokslo ir technologijų srityje, skaičiaus santykis su 25-34 metų amžiaus gyventojų skaičiumi (išreikštu tūkstančiais) 2001 m. buvo lygus 0,25. Reikia pažymėti, kad ES kiek susiaurino mokslo ir technologijų sritį (atskirta klinikinė medicina, veterinarija ir socialiniai mokslai) paliekant gamtos ir fi zinius mokslus, matematiką ir statistiką, kompiuteriją, inžineriją ir inžinerinius verslus, gamybą ir perdirbimą, architektūrą bei statybą.


Naujų daktarų skaičiaus vidutinis metinis procentinis padidėjimas nuo 1995 m. Lietuvoje yra ypač didelis (25,2).