TPA

EN English

LT Lietuviškai

Prisijungimas

Prisijungimo vardas :

Slaptažodis :Registruotis

Pamiršote prisijungimo duomenis?

Universitetų mokslo institutai

Kauno medicinos universiteto Biomedicininių tyrimų institutas

Kauno medicinos universiteto Endokrinologijos institutas

Kauno medicinos universiteto Kardiologijos institutas

Kauno medicinos universiteto Psichofi ziologijos ir reabilitacijos institutas

Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos institutas

Kauno technologijos universiteto Fizikinės elektronikos institutas

Kauno technologijos universiteto Maisto institutas

Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos institutas

Lietuvos veterinarijos akademijos Gyvulininkystės institutas

Lietuvos veterinarijos akademijos Veterinarijos institutas

Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens ūkio institutas

Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemės ūkio inžinerijos institutas

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Termoizoliacijos institutas

Vilniaus universiteto Onkologijos institutas

Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos institutasKauno medicinos universiteto Biomedicininių tyrimų institutas

Eivenių g. 4, LT-50166 Kaunas
http://www.info.kmu.lt/BMTI
Direktorius doc. dr. Algimantas Kriščiukaitis
Telefonas (8~37) 30 29 52
Faksas (8~37) 30 29 59
Elektroninis paštas bmti@vector.kmu.lt

 

Darbuotojų skaičius 171
Tyrėjų skaičius 140, iš jų turintys mokslo laipsnį 87

 

Pagrindinės veiklos kryptys:
Fundamentiniai gyvųjų audinių moksliniai tyrimai skirti išaiškinti autonominės nervų sistemos įtaką audinių funkcijai, atskleisti raumeninių ląstelių energijos transformacijos ir panaudojimo, fermentinių sistemų funkcionavimo ir reguliacijos mechanizmus bei modeliuoti sinapsinių ir impulsinių signalų transformacijos smegenyse mechanizmus;
Gyvensenos ir aplinkos veiksnių įtakos sveikatai tyrimai skirti atskleisti vaikų ir suaugusiųjų sveikatą įtakojančius fi zinės, socialinės ir ekonominės aplinkos veiksnius, gyventojų sveikatos pokyčių dėsningumus ir pagrįsti gyvensenos keitimo bei
sveikatos ugdymo prioritetus.

 

Pagrindinės MTEP kryptys, kuriose pasiekti geriausi rezultatai:
Gyvųjų audinių funkcionavimo mechanizmų tyrimai;
Gyvensenos ir aplinkos veiksnių įtakos sveikatai tyrimai;
Informacinės technologijos žmogaus sveikatai.


Pagrindiniai MTEP partneriai užsienyje:
Pasaulinė sveikatos organizacija; Berlyno Laisvasis universitetas (Vokietija); Lundo universitetas (Švedija); Kembridžo universitetas (Jungtinė Karalystė); Oslo universitetas (Norvegija) ir kt.

Į viršų


Kauno medicinos universiteto Endokrinologijos institutas

Eivenių g. 2, LT-50009 Kaunas
http://www.info.kmu.lt/kma/Endo_ins.htm
Direktorius prof. habil. dr. Antanas Norkus
Telefonas (8~37) 32 68 47Faksas (8~37) 73 38 19
Elektroninis paštas llasas@takas.lt

 

Darbuotojų skaičius 57
Tyrėjų skaičius 40, iš jų turintys mokslo laipsnį 24

 

Pagrindinės veiklos kryptys:
Neuroendokrininių ir metabolinių fi ziologinių bei patologinių funkcijų ir jų reguliavimo mechanizmų tyrimai;
Epidemiologinių, matematinių modelių, gydymo, profi laktikos algoritmų kūrimas ir tobulinimas.

 

Pagrindinės MTEP kryptys, kuriose pasiekti geriausi rezultatai:
Endokrininių ligų hormoninių ryšių reguliavimo mechanizmų ir sutrikimo reguliavimo tyrimai;
Sergančiųjų cukriniu diabetu registras ir imuninių, genetinių ir aplinkos faktorių įtakos ligos etiologijai, profi laktikai ir gydymo strategijai tyrimai;
Šeimos nevaisingumo endokrininių priežasčių tyrimai.

 

Pagrindiniai MTEP partneriai užsienyje:
Linčiopingo universiteto Pediatrijos departamentas (Švedija); Brown’o universitetas, Čikagos Ilinojaus universitetas (JAV); National Public Health Institute (Suomija); Gyzeno universiteto vaikų klinika (Vokietija) ir kt.

Į viršų


Kauno medicinos universiteto Kardiologijos institutas

Sukilėlių pr.17, LT-50009 Kaunas
http://www.info.kmu.lt/cardio
Direktorius prof. habil. dr. Rimantas Benetis
Telefonas (8~37) 30 28 71
Faksas (8~37) 30 28 72
Elektroninis paštas karddir@kmu.lt

 

Darbuotojų skaičius 189
Tyrėjų skaičius 129, iš jų turintys mokslo laipsnį 88

 

Pagrindinės veiklos kryptys:
Širdies ir kraujagyslių sistemos fi ziologinių funkcijų ir jų reguliavimo mechanizmų tyrimai;
Lietuvos gyventojų sveikatos būklės, širdies ir kraujagyslių ligų ir jų rizikos veiksnių paplitimo, raidos dėsningumų ir mirtingumo nuo jų tyrimai;
Širdies ir kraujagyslių ligų profi laktikos, diagnostikos, gydymo ir reabilitacijos metodų kūrimas ir jų veiksmingumo vertinimas.

 

Pagrindinės MTEP kryptys, kuriose pasiekti geriausi rezultatai:
Širdies ląstelių joninių kanalų ir miokardo susitraukimo metabolinio reguliavimo, apoptozės, miokardo remodeliavimosi determinantų tyrimai;
Svarbiausių širdies ir kraujagyslių ligų, galvos smegenų insulto paplitimo bei rizikos tyrimai,
sergančiųjų antrinė profi laktika, ligonių išgyvenamumas;
Multikardiosignalų kompiuterinės analizės ir diagnostikos algoritmų, telemedicinos metodų kardiologijoje kūrimas ir taikymas.

 

Pagrindiniai MTEP partneriai užsienyje:
Linčiopingo universitetas (Švedija); Paryžiaus XI universitetas (Prancūzija); Sienos universitetas (Italija).

Į viršų


Kauno medicinos universiteto Psichofiziologijos ir reabilitacijos institutas

Vydūno al. 4, LT-00135 Palanga
http://www.pri.kmu.lt
Direktorius habil. dr. Rimantas Bunevičius
Telefonas (8~460) 30 012
Faksas (8~460) 30 014
Elektroninis paštas direktor@ktl.mii.lt

 

Darbuotojų skaičius 136
Tyrėjų skaičius 75, iš jų turintys mokslo laipsnį 22

 

Pagrindinės veiklos kryptys:
Kardiovaskulinė psichofi ziologija;
Miego ir jo sutrikimų, psichosomatinių reiškinių tyrimai;
Medicininės ir socialinės reabilitacijos bei profi laktikos tyrimai;
Naujos informacinės technologijos medicinoje.

 

Pagrindinės MTEP kryptys, kuriose pasiekti geriausi rezultatai:
Širdies ritmo ir kraujotakos reguliavimo ypatumų tyrimai normos ir patologijos atveju;
Širdies ritmo reguliavimo miego metu mechanizmų tyrimai, širdies veiklos ir kvėpavimo sutrikimų miego metu bei jų įtakos kardiovaskulinės sistemos atsigavimui miego metu tyrimai;
Antrinės profi laktikos ir reabilitacijos programų ypatumai ligoniams po ūmaus miokardo infarkto ir po širdies operacijų.

 

Pagrindiniai MTEP partneriai užsienyje:
Technikos universitetas (Austrija); Kardifo universitetas (Jungtinė Karalystė).

Į viršų


Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos institutas

Tunelio g. 60, LT-44405 Kaunas
http://www.asi.lt
Direktorius dr. Egidijus Blaževičius
Telefonas (8~37) 45 13 51
Faksas (8~37) 45 13 55
Elektroninis paštas asi@asi.lt

 

Darbuotojų skaičius 104
Tyrėjų skaičius 63, iš jų turintys mokslo laipsnį 34

 

Pagrindinės veiklos kryptys:
Lietuvos architektūros ir urbanistikos istorijos ir paveldo tyrimai;
Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo tyrimai ir mokslinis pagrindimas;
Energijos taupymo pastatuose metodų ir būdų, statybinių konstrukcijų ir medžiagų savybių ir technogeninių žaliavų perdirbimo į statybines medžiagas moksliniai tyrimai.


Pagrindinės MTEP kryptys, kuriose pasiekti geriausi rezultatai:
Lietuvos architektūros ir urbanistikos paveldo ir vertybių tyrimai;
Šilumos ir masės mainų pastatuose tyrimai;
Statybinių konstrukcijų ilgalaikio saugio ir tvermės vertinimo ypatumai (taikant Eurokodo rekomendacijas).

 

Pagrindiniai MTEP partneriai užsienyje:
Masačiusetso universitetas (JAV); Rygos technikos universitetas (Latvija); Talino technikos universitetas (Estija); „Paroc“ OY (Suomija).

 

Kita informacija:
Institute yra akredituotos Statybinės šiluminės fi zikos laboratorija (atitinka LST EN, ISO, GOST reikalavimus) ir Kompozicinių ir apdailos medžiagų laboratorija (atitinka LST EN, ISO / IEC, GOST reikalavimus).

Į viršų


Kauno technologijos universiteto Fizikinės elektronikos institutas

Savanorių g. 271, LT-50131 Kaunas
http://www.fei.ktu.lt
Direktorius prof. habil. dr. Sigitas Tamulevičius
Telefonas (8~37) 31 34 32
Faksas (8~37) 31 44 23
152 Elektroninis paštas fei@ktu.lt

 

Darbuotojų skaičius 29
Tyrėjų skaičius 22, iš jų turintys mokslo laipsnį 9

 

Pagrindinės veiklos kryptys:
Kompleksiniai nanometriniai dariniai: paviršinių plonasluoksnių sandarų sintezė, puslaidininkių paviršiaus ir sandūrų savybių keitimas ir tyrimai;
Optinė dokumentų apsauga: mikrooptiniai elementai, interferenciniai fi ltrai, naujų medžiagų kūrimas ir taikymas.

 

Pagrindinės MTEP kryptys, kuriose pasiekti geriausi rezultatai:
GaAs paviršiaus ir Šotkio sąlyčių modifi kavimas ir pasyvavimas;
Deformacijų ir poslinkių analizė optiniais metodais;
Fotoninės draustinės juostos struktūros.

 

Pagrindiniai MTEP partneriai užsienyje:
Helsinkio universitetas (Suomija); Poitiers universitetas (Prancūzija).

Į viršų


Kauno technologijos universiteto Maisto institutas

Taikos pr. 92, LT-51180 Kaunas
http://www.lmai.lt
Direktorius dr. Antanas Šarkinas
Telefonas (8~37) 31 23 93
Faksas (8~37) 31 23 93
Elektroninis paštas lmai@lmai.lt

 

Darbuotojų skaičius 68
Tyrėjų skaičius 41, iš jų turintys mokslo laipsnį 23

 

Pagrindinės veiklos kryptys:
Maisto saugos valdymo ir užtikrinimo sistemų tyrimai, rizikos veiksnių įvertinimas maisto gamybos grandinėje, kontrolės metodų kūrimas ir tobulinimas;
Geros kokybės ir sveiko maisto technologijų mokslinių ir praktinių pagrindų plėtra.

 

Pagrindinės MTEP kryptys, kuriose pasiekti geriausi rezultatai:
Funkcinių maisto produktų tyrimai;
Nauji metodai ir sistemos maisto saugai užtikrinti;
Maisto dispersinių sistemų struktūros formavimosi tyrimai.

 

Pagrindiniai MTEP partneriai užsienyje:
Karališkasis žemės ūkio ir veterinarijos universitetas, Biotechnologijos institutas (Danija);
Miuncheno technikos universitetas (Vokietija).

 

Kita informacija:
Instituto bandymų laboratorija yra akredituota pagal LST EN ISO/IEC 17025.

Į viršų


Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos institutas

S. Žukausko g.12, LT-08234 Vilnius
Direktorius doc. dr. Alvydas Rimantas Pauliukevičius
Telefonas (8~5) 278 9048
Faksas (8~5) 278 9047
Elektroninis paštas tmi@delfi.lt 

 

Darbuotojų skaičius 305
Tyrėjų skaičius 34, iš jų turintys mokslo laipsnį 8

 

Pagrindinės veiklos kryptys:
Naujausių biotechnologijų taikymas, kuriant šiuolaikines medicininių – biologinių ekspertizių tyrimo metodikas;
Mirties priežasčių ir laiko nustatymas, taikant specifi nius – kompleksinius tyrimus bei naujų metodikų paieška.

 

Pagrindinės MTEP kryptys, kuriose pasiekti geriausi rezultatai:
Narkotinių ir psichotropinių medžiagų tyrimai biologinėje medžiagoje ir terpėse (kraujyje, šlapime, stiklakūnyje) bei mirties priežasčių nuo psichoaktyvių medžiagų tyrimai;
Smurto prieš vaikus ir moteris teismo medicininis vertinimas;
Savižudybių prevencija.

 

Pagrindiniai MTEP partneriai užsienyje:
Miunsterio universiteto teismo medicinos institutas (Vokietija); Helsinkio universitetas (Suomija); Vroclavo medicinos akademija, Vroclavo teismo medicinos institutas (Lenkija).

Į viršų


Lietuvos veterinarijos akademijos Gyvulininkystės institutas

R. Žebenkos g. 12, Baisogala, LT-82317 Radviliškio r.
http://www.lgi.lt
Direktorė dr. Violeta Juškienė
Telefonas (8~422) 65 385
154 Faksas (8~422) 65 886
Elektroninis paštas lgi@lgi.lt

 

Darbuotojų skaičius 84
Tyrėjų skaičius 37, iš jų turintys mokslo laipsnį 27

 

Pagrindinės veiklos kryptys:
Gyvūnų genetikos, reprodukcijos biologijos ir genetinių išteklių tyrimai;
Gyvūnų mitybos ir produkcijos kokybės tyrimai;
Gyvūnų gerovės ir gyvulininkystės poveikio aplinkai tyrimai.

 

Pagrindinės MTEP kryptys, kuriose pasiekti geriausi rezultatai:
Lietuvos vietinių žemės ūkio gyvūnų genetinių išteklių tyrimas ir saugojimas;
Pašarų išteklių efektyvus panaudojimas saugiai gyvulininkystės produkcijai gauti;
Aplinkos faktorių įtaka galvijų ir kiaulių fi ziologinei būklei bei produktyvumui.

 

Pagrindiniai MTEP partneriai užsienyje:
Švedijos žemės ūkio universitetas; Danijos žemės ūkio universitetas; Estijos žemės ūkio universitetas; Latvijos žemės ūkio universitetas.

Į viršų


Lietuvos veterinarijos akademijos Veterinarijos institutas

Instituto g. 2, Gudienos km., LT-56115 Kaišiadorių raj.
http://www1.omnitel.net./zu/LVI.html 
Direktorius (l.e.p.) dr. Dainius Zienius
Telefonas (8~346) 60 689
Faksas (8~346) 60 697
Elektroninis paštas lvi@org.ktu.lt

 

Darbuotojų skaičius 53
Tyrėjų skaičius 26, iš jų turintys mokslo laipsnį 19

 

Pagrindinės veiklos kryptys:
Gyvūnų ligų epizootologija, etiopatogenezė, patologinio proceso ir organizmo apsauginės reakcijos dėsningumų tyrimas;
Gyvulių ir paukščių užkrečiamų ligų paplitimo, diagnostikos, profi laktikos ir gydymo priemonių tyrimas.

 

Pagrindinės MTEP kryptys, kuriose pasiekti geriausi rezultatai:
Pašarų poveikis virškinamojo trakto parazitų populiacijai;
Kiaulių virusinių ligų etiologinių faktorių tyrimai;
Pestivirusų infekcija ir su ja asocijuotų ligų ypatumai.

 

Pagrindiniai MTEP partneriai užsienyje:
Danijos Karališkasis veterinarijos ir žemės ūkio universitetas; Lenkijos nacionalinis veterinarijos institutas.

Į viršų


Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens ūkio institutas

Parko g. 6, Vilainiai, LT-58102 Kėdainiai
http://www.waterland.lt
Direktorius dr. Antanas Sigitas Šileika
Telefonas (8~347) 68 100
Faksas (8~347) 68 105
Elektroninis paštas sigitas@water.omnitel.net

 

Darbuotojų skaičius 83
Tyrėjų skaičius 34, iš jų turintys mokslo laipsnį 24

 

Pagrindinės veiklos kryptys:
Žemės ūkio poveikio aplinkai dėsningumų ir vandens apsaugos būdų tyrimai;
Melioracinių sistemų funkcionalumo tyrimai, jų modernizavimo bei valdymo strategijos pagrindų kūrimas.

 

Pagrindinės MTEP kryptys, kuriose pasiekti geriausi rezultatai:
Žemės ūkio išsklidusioji tarša ir jos įtaka paviršinio vandens kokybei;
Koncentruotos žemės ūkio taršos neutralizavimo būdų tyrimai;
Melioracijos sistemų eksploatavimo ir jų patikimumo tyrimai bei valdymo strategija.

Į viršų


Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemės ūkio inžinerijos institutas

Instituto g. 20, Raudondvaris, LT-54132 Kauno r.
http://www.mei.lt
Direktorius dr. Gvidas Rutkauskas
Telefonas (8~37) 44 96 43
Faksas (8~37) 54 93 66
Elektroninis paštas institutas@mei.lt

 

Darbuotojų skaičius 87
Tyrėjų skaičius 38, iš jų turintys mokslo laipsnį 28

 

Pagrindinės veiklos kryptys:
Žemės ūkio technologijų fizinio mechaninio ir cheminio poveikio aplinkai tyrimas, gamybos procesų, inžinerinių būdų ir priemonių kūrimas ir optimizavimas;
Atsinaujinančių energijos šaltinių ir augalinės kilmės produkcijos bei jos atliekų konversijos ne maisto medžiagoms gauti tyrimai.

 

Pagrindinės MTEP kryptys, kuriose pasiekti geriausi rezultatai:
Perspektyvių gyvulininkystės fermų statybiniai ir technologiniai sprendimai (mikroklimato optimalūs parametrai, aplinkos taršos mažinimas);
Hibridinės vėjo ir saulės energijos konvertavimo į šilumą sistemos, augalinės biomasės naudojimo kurui ir degalams tyrimai;
Tausojamosios technologijos priemonių pagrindimas taikant bearimę žemdirbystės sistemą.

 

Pagrindiniai MTEP partneriai užsienyje:
Žemės ūkio technikos mokslinis institutas (Čekijos Respublika); Žemės ūkio statybos,
mechanizacijos ir elektrifi kacijos institutas, Žemės ūkio mašinų institutas (Lenkija);
Biodyzelino institutas (Austrija); Žemės ūkio technikos institutas (Vokietija) ir kt.

Į viršų


Vilniaus Gedimino technikos universiteto Termoizoliacijos institutas

Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius
http://www.vgtu.lt/institutai/termoizoliacija
Direktorius prof. habil. dr. Antanas Laukaitis
Telefonas (8~5) 275 0001
Faksas (8~5) 276 2629
Elektroninis paštas termo@aiva.lt

 

Darbuotojų skaičius 88
Tyrėjų skaičius 26, iš jų turintys mokslo laipsnį 22

 

Pagrindinės veiklos kryptys:
Statybinių medžiagų fi zinių savybių, technologijų ir panaudojimo būdų tyrimai;
Statybinių medžiagų, gaminių, dirbinių, konstrukcijų ir bandymo metodų atitikties Europos standartams įvertinimas.

 

Pagrindinės MTEP kryptys, kuriose pasiekti geriausi rezultatai:
Naujos kartos kaitrai atsparių betonų su ultradispersiniais ir plastifi kuojančiais priedais, atitinkančių šiluminių agregatų eksploatacijos reikalavimus, mikro- ir makro- struktūros, fi zinių ir mechaninių savybių bei technologinių ypatumų tyrimai;
Akytųjų betonų su priedais ir intarpais makro- ir mikro- struktūros tyrimai;
Efektyvių statybinių termoizoliacinių gaminių šiluminių-techninių savybių tyrimai.

 

Pagrindiniai MTEP partneriai užsienyje:
Statybinės izoliacijos pramonės Tyrimų ir plėtros centras (Lenkija);
Europos akreditacijos organizacijos (EA) Laboratorijų komitetas (Belgija).

Į viršų


Vilniaus universiteto Onkologijos institutas

Santariškių g. 1, LT-08406 Vilnius
http://www.loc.lt
Direktorius prof. habil. dr. Konstantinas Povilas Valuckas
Telefonas (8~5) 278 6700
Faksas (8~5) 272 0164
Elektroninis paštas administracija@loc.lt

 

Darbuotojų skaičius 895
Tyrėjų skaičius 77, iš jų turintys mokslo laipsnį 36

 

Pagrindinės veiklos kryptys:
Navikų profi laktikos, pagrįstos epidemiologiniais, eksperimentiniais, molekulinės biologijos ir klinikiniais tyrimais, plėtotė;
Naujų technologijų, ankstyvos diagnostikos ir kombinuoto gydymo priemonių bei metodų tobulinimas;
Onkologinių ligonių gyvenimo kokybės užtikrinimo sistemos kūrimas.

 

Pagrindinės MTEP kryptys, kuriose pasiekti geriausi rezultatai:
Žmogaus papilomos viruso ir malignizuotos ląstelės biožymenų koreliacijos tyrimai;
Lazerinė fotosensibilizacija navikų terapijoje;
Piktybinių navikų kalifornio-252 neutronų kontaktinė spindulinė terapija.

 

Pagrindiniai MTEP partneriai užsienyje:
International Agency Research on Cancer (IARC); TATENA; European Society for Medical Oncology.

Į viršų


Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos institutas

A. Goštauto g. 12, LT-01108 Vilnius
http://www.itpa.lt
Direktorė habil. dr. Gražina Tautvaišienė
Telefonas (8~5) 262 0947
Faksas (8~5) 212 5361
Elektroninis paštas atom@itpa.lt

 

Darbuotojų skaičius 100
Tyrėjų skaičius 59, iš jų turintys mokslo laipsnį 44

 

Pagrindinės veiklos kryptys:
Efektyvių matematinės fi zikos metodų plėtojimas ir taikymas daugiadalelių sistemų, jų netiesinės dinamikos ir kvantuotų laukų teoriniam tyrimui;
Atomų, subatominių dalelių, molekulių, jų darinių ir plazmos spektroskopijos tyrimai, jų taikymas nanofi zikoje ir astrofi zikoje;
Galaktikos, žvaigždžių ir tarpžvaigždinės medžiagos struktūros ir evoliucijos tyrimai.

 

Pagrindinės MTEP kryptys, kuriose pasiekti geriausi rezultatai:
Atomų, branduolių, procesų juose teorinis aprašymas;
Žvaigždžių populiacijos ir cheminė evoliucija;
Vyksmų ir sandarų teorija.

 

Pagrindiniai MTEP partneriai užsienyje:
Šiaurės šalių Priešakinių studijų akademija (NorFA); Lundo universitetas (Švedija); Kaselio universitetas (Vokietija).

 

Kita informacija:

Leidžiamas tarptautinis (ISI) žurnalas „Baltic Astronomy“. Instituto planetariume vyksta informaciniai seansai, Molėtų observatorijoje organizuojamos paskaitos ir ekskursijos moksleiviams ir visuomenei.

Į viršų