TPA

EN English

LT Lietuviškai

Prisijungimas

Prisijungimo vardas :

Slaptažodis :Registruotis

Pamiršote prisijungimo duomenis?

Valstybės mokslo įstaigos

Higienos institutas

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

Lietuvos tekstilės institutas

Teisės institutas

Valstybinis informacinės technologijos institutasHigienos institutas

Didžioji g. 22, LT-01128 Vilnius
http://www.hi.lt
Direktorius prof. habil. dr. Julius Kalibatas
Telefonas (8~5) 262 4583
Faksas (8~5) 262 4683
Elektroninis paštas institutas@hi.lt

 

Darbuotojų skaičius 76
Tyrėjų skaičius 37, iš jų turintys mokslo laipsnį 15

 

Pagrindinės veiklos kryptys:
Aktualūs ekologinės medicinos, darbo medicinos, vaikų sveikatos, hospitalinių infekcijų, antibakterinių vaistų vartojimo kitų visuomenės sveikatos problemų tyrimai;
Profesinės rizikos vertinimas, cheminių ir fizikinių darbo aplinkos veiksnių tyrimai ir „referens“ laboratorijų kūrimas. Profesinių ligų valstybės registras, telematinės darbo medicinos informacinės sistemos vystymas;
Aplinkos sveikatos tyrimai („referens“ laboratorijų kūrimas: biocheminės analizės, toksikologijos laboratorijos), aplinkos teršalų normavimas ir reglamentacija.

 

Pagrindinės MTEP kryptys, kuriose pasiekti geriausi rezultatai:
Streso darbe poveikio sveikatai tyrimai;
Hospitalinių infekcijų ir antibiotikų vartojimo Lietuvoje tyrimai;
Visuomenės sveikatos būklės ir aplinkos rizikos veiksnių tyrimai.


Pagrindiniai MTEP partneriai užsienyje:
Suomijos Darbo medicinos institutas; Norvegijos nacionalinis darbo medicinos institutas;
Lenkijos Noferio darbo medicinos institutas; Danijos Valstybinis serumų institutas;
Groningeno universitetas (Olandija) ir kt.

Į viršų


Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

V. Kudirkos g. 18, LT-03105 Vilnius
http://www.laei.lt
Direktorius doc. dr. Gediminas Radzevičius
Telefonas (8~5) 261 4525
Faksas (8~5) 261 4524
Elektroninis paštas laei@laei.lt

 

Darbuotojų skaičius 66
Tyrėjų skaičius 47, iš jų turintys mokslo laipsnį 11

 

Pagrindinės veiklos kryptys:
Žemės ūkio politika;
Žemės ūkio ir maisto produktų rinkų plėtra;
Žemės ir maisto ūkio konkurencingumas;
Kaimo ir regioninė plėtra;
Integruota informacinė sistema;
Tausojančio žemės ūkio plėtra;
Žuvininkystės ekonomika.

 

Geriausi rezultatai:
Žemės ūkio ir kaimo plėtros strategijos projektas, jos įgyvendinimo priemonės;
Plėtros iki 2015 metų ilgalaikė strategija;
Integracijos į ES derybinės pozicijos rengimas ir pasekmių Lietuvos žemės ir maisto ūkiui analizė;
Sukurta ir kasmet atnaujinama Ūkių apskaitos duomenų informacinė sistema.

Į viršų


Lietuvos tekstilės institutas

Demokratų g. 53, LT-48485 Kaunas
http://www.lti.lt
Direktorė dr. Aušra Abraitienė
Telefonas (8~37) 30 86 66
Faksas (8~37) 30 86 68
Elektroninis paštas lti@lti.lt

 

Darbuotojų skaičius 140
Tyrėjų skaičius 49, iš jų turintys mokslo laipsnį 11

 

Pagrindinės veiklos kryptys:
Aukštų technologijų tekstilės produktų (balistinės apsaugos priemonės, daugiasluoksnės „kvėpuojančios“ medžiagos, medžiagos atsparios karščiui ir liepsnai, cheminiam, radiologiniam, bakteriologiniam poveikiui ir kt.) kūrimas bei jų savybių tyrimas;
Techninės tekstilės skirtos specialiems darbo drabužiams (įvairioms pramonės šakoms, kariuomenei, medicinai) kūrimas;
Tekstilės gamybos procesų ekologinis optimizavimas.

 

Pagrindinės MTEP kryptys, kuriose pasiekti geriausi rezultatai:
Lietuvos tekstilės pramonės konkurencingumo didinimas įsisavinant aukštųjų technologijų gaminių gamybą ir subalansuotos plėtros principus;
Tekstilės medžiagų apdailos technologijų ir gaminamų produktų ekologinio poveikio įvertinimas;
Tekstilės medžiagų modifi kacija ir savybių tyrimai.

 

Pagrindiniai MTEP partneriai užsienyje:
Lenkijos techninių medžiagų institutas „MORATEX“; Danijos technologijos institutas;
„Blucher GmbH“ (Vokietija); „Seyntex NV-Techma Coatings Division“ (Belgija); „Vita Salford“ (Jungtinė Karalystė).

 

Kita informacija:
1999 m. neperšaunamos liemenės, sukurtos institute, pripažintos „Metų gaminiu“;
2000 m. ugniagesių apsauginiai drabužiai, pripažinti „Metų gaminiu“;
2001 m. AB „Lituanica“ avalynė su instituto sukurtu 4 sluoksnių „kvėpuojančiu“ pamušalu pripažinta „Metų gaminiu“.
2002 m. apranga, apsauganti nuo atominio, biologinio ir cheminio poveikio, sukurta institute, pripažinta „Metų gaminiu“;
2003 m. aprangos komplektas iš membraninės medžiagos, „kvėpuojantis“, saugantis nuo lietaus ir vėjo, pripažintas “Metų gaminiu”.
Institutas turi akredituotą tekstilės medžiagų bandymų laboratoriją (atitinka LST EN ISO/IEC 170025 standartą).

Į viršų


Teisės institutas

Gynėjų g. 6, LT-01109 Vilnius
http://www.teisinst.lt
Direktorius dr. Algimantas Čepas
Telefonas (8~5) 249 7665
Faksas (8~5) 249 7591
Elektroninis paštas teisės.institutas@teisinst.lt

 

Darbuotojų skaičius 31
Tyrėjų skaičius 16, iš jų turintys mokslo laipsnį 6

 

Pagrindinės veiklos kryptys:
Kompleksiniai Lietuvos Respublikos teisinės ir teisės sistemos tyrimai ir metodinių prielaidų teisinei sistemai tobulinti formavimas;
Teisinės kriminologinės bei antikorupcinės ekspertizės.

 

Pagrindinės MTEP kryptys, kuriose pasiekti geriausi rezultatai:
Specializuotų (šeimos, nepilnamečių, darbo) teismų įsteigimo galimybės;
Nusikalstamumo Lietuvoje dinamika, prognozė, kontrolės kryptys;
Bausmių vykdymo problemų tyrimai.

Į viršų


Valstybinis informacinės technologijos institutas

Kalvarijų g. 125, LT-08221 Vilnius
http://www.viti.lt
Direktorius doc. dr. Saulius Sidaras
Telefonas (8~5) 276 7227
Faksas (8~5) 272 4274
Elektroninis paštas saulsid@mx.viti.lt

 

Darbuotojų skaičius 45
Tyrėjų skaičius 33, iš jų turintys mokslo laipsnį 6

 

Pagrindinės veiklos kryptys:
Informacinių ir telekomunikacinių technologijų bei sistemų kūrimas.

 

Pagrindinės MTEP kryptys, kuriose pasiekti geriausi rezultatai:
Telekomunikacijų sistemų, procesų valdymo ir saugos sistemų tyrimai ir technologijų kūrimas orientuojantis į ypatingai aukšto patikimumo, saugumo ir slaptumo reikalaujančias sritis, tarp jų fi skalinę, branduolinę ir ITT saugą;
Kompiuterių ir tinklų architektūros tyrimai siekiant sukurti aukšto lygio Žmogaus – Mašinos sąsają pagal principą „Design for All“, taip pat visapusiškai tenkinant neįgaliųjų prieigos prie interneto poreikius.

 

Pagrindiniai MTEP partneriai užsienyje:

Science Applications International Corporation (SAIC), Energy Systems Solutions, Western Services Corporation (JAV); Data Systems & Solutions (Jungtinė Karalystė), Schneider Electric (Prancūzija).