TPA

EN English

LT Lietuviškai

Prisijungimas

Prisijungimo vardas :

Slaptažodis :Registruotis

Pamiršote prisijungimo duomenis?

Tyrimų centrai

Valstybės mokslo institutai


Biochemijos institutas

Biotechnologijos institutas

Gamtos tyrimų centras

Lietuvių kalbos institutas

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Lietuvos energetikos institutas

Lietuvos istorijos institutas

Lietuvos kultūros tyrimų institutas

Lietuvos socialinių tyrimų centras

Matematikos ir informatikos institutas

Valstybinis mokslinų tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras

Valstybinis mokslinų tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras

Valstybinis mokslinų tyrimų institutas Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras


Biochemijos institutas

Mokslininkų g. 12, LT-08662 Vilnius
http://www.bchi.lt
Direktorius prof. habil. dr. Valdas Laurinavičius
Telefonas 8 5 272 9144
Faksas 8 5 272 9196
Elektroninis paštas Biochemija@bchi.lt

Darbuotojų skaičius 159
Tyrėjų skaičius 107, iš jų turintys mokslo laipsnį 49

Pagrindinės veiklos kryptys:

Mikroorganizmų genų struktūros ir ekspresijos bei ląstelės metabolinių sistemų reguliavimo tyrimai;
Eukariotinės ląstelės signalinių sistemų veikimo ir reguliavimo tyrimai;
Biologinių katalizatorių struktūros, funkcionavimo ir praktinio naudojimo tyrimai;
Aminorūgščių, angliavandenių ir heterociklų darinių – biologinių procesų moduliatorių sintezė ir savybių tyrimai.

Pagrindinės MTEP kryptys, kuriose pasiekti geriausi rezultatai:
Mikroorganizmų genų struktūros ir ekspresijos tyrimai;
Eukariotinės ląstelės signalinių sistemų tyrimai;
Fermentų ir naujų bioorganinių junginių tyrimai bei praktinis naudojimas.

Pagrindiniai MTEP partneriai užsienyje:
Lundo universitetas, Linčiopingo universitetas (Švedija); „Novozymes A/S“ (Danija);
Bochumo universitetas, „MERCK“, „BAYER AG“ (Vokietija).

Į viršų


Biotechnologijos institutas

V. A. Graičiūno g. 8, LT-02241 Vilnius
www.ibt.lt/
Direktorius habil. dr. Kęstutis Sasnauskas
Telefonas 8 5 260 2106
Faksas 8 5 260 2116
Elektroninis paštas sasnausk@ibt.lt

Darbuotojų skaičius 106
Tyrėjų skaičius 77, iš jų turintys mokslo laipsnį 23

Pagrindinės veiklos kryptys:
Restrikcijos modifi kacijos reiškinio molekuliniai genetiniai tyrimai;
Genų veiklos tyrimai mielėse;
Įvairios paskirties rekombinantinių baltymų cheminiai, biologiniai ir technologiniai tyrimai.

Pagrindinės MTEP kryptys, kuriose pasiekti geriausi rezultatai:
Baltymų-nukleorūgščių sąveika;
DNR modifi kacijos tyrimai;
Virusų baltymų sintezė mielėse.

Pagrindiniai MTEP partneriai užsienyje:
Makso Planko Biochemijos institutas, Humboldto Virusologijos institutas, Gyzeno Justus-Liebig universitetas (Vokietija); Latvijos universiteto Biomedicininių tyrimų centras; Estijos Biocentras.

Į viršų


Gamtos tyrimų centras

Akademijos g. 2, LT–08412 Vilnius–21
http://www.gamtostyrimai.lt/
Direktorius habil. dr. Mečislovas Žalakevičius
Telefonas 8 5 272 92 57
Faksas 8 5 272 93 52
El. paštas: ekoi@ekoi.lt

Gamtos tyrimų centro Botanikos institutas

Žaliųjų Ežerų g. 49, LT-08406 Vilnius
http://wwww.botanika.lt/
Vadovas dr. Valerijus Rašomavičius
Telefonas 8 5 271 1618
Faksas 8 5 272 9950
Elektroninis paštas botanika@botanika.lt

Darbuotojų skaičius 163
Tyrėjų skaičius 124, iš jų turintys mokslo laipsnį 77

Pagrindinės veiklos kryptys: Lietuvos botaninė įvairovė: identifi kavimas ir apibendrinimas bendrijų lygiu; Genetiniai ir fiziologiniai augalų produktyvumo pagrindai: augimą ir produktyvumą lemiančių genetinių ir fi ziologinių procesų valdymo galimybių tyrimai; Lietuvos mikobiotos įvairovė: identifi kavimas ir apibūdinimas rūšių lygiu; mikroorganizmų bendrijų formavimosi dėsningumai.
Pagrindinės MTEP kryptys, kuriose pasiekti geriausi rezultatai:
Lietuvos augalijos sintaksonominės įvairovės tyrimai; Augalų augimo ir erdvinės orientacijos valdymo fiziologija; Makromicetų ir parazitinių mikromicetų įvairovė.
Pagrindiniai MTEP partneriai užsienyje:
Berlyno universitetas (Vokietija); Vienos universitetas (Austrija); Belstvilio Augalų mokslų institutas (JAV); Birmingemo universitetas (Jungtinė Karalystė); Ašerslėbeno Atsparumo tyrimų ir patogenų diagnostikos institutas (Vokietija).


Gamtos tyrimų centro Ekologijos institutas

Akademijos g. 2, LT-08412 Vilnius
http://www.ekoi.lt/
Vadovas habil. dr. Dalius Butkauskas
Telefonas 8 5 272 92 87
Faksas 8 5 272 91 07
Elektroninis paštas jurate@ekoi.lt

Darbuotojų skaičius 138
Tyrėjų skaičius 102, iš jų turintys mokslo laipsnį 60

Pagrindinės veiklos kryptys:
Ekosistemų ir jų sudedamųjų dalių jautrumo, pažeidžiamumo, adaptacijų ir mikroevoliucijos globalios kaitos ir antropogeninio poveikio sąlygomis dėsningumai ir mechanizmai; Vandens ekosistemų funkcionavimas globalios kaitos ir antropogeninio poveikio sąlygomis, adaptacijos ir evoliucijos dėsningumai ir mechanizmai; Gyvūnų populiacijų valdymo fiziologiniai, etologiniai mechanizmai ir parazitinių organizmų funkcijos ekosistemose.
Pagrindinės MTEP kryptys, kuriose pasiekti geriausi rezultatai:
Sausumos ir vandens ekosistemų funkcionavimas visuotinės klimato kaitos ir antropogeninio poveikio sąlygomis; Ekosistemų ir jų sudedamųjų dalių jautrumas, pažeidžiamumas, adaptacijos ir mikroevoliucija; Gyvūnų populiacijų valdymo fiziologiniai, etologiniai mechanizmai ir parazitinių organizmų funkcijos ekosistemose.
Pagrindiniai MTEP partneriai užsienyje:
Tarptautinė asociacija „Vakarų Palearktikos migruojantys paukščiai“ (OMPO); Pasaulinis aplinkos apsaugos fondas (GEF); Europos mokslo fondas (ESF); Lundo universitetas (Švedija); Toronto universitetas (Kanada) ir kt.


Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos institutas

T. Ševčenkos g. 13, LT-03223 Vilnius
http://www.geo.lt
Vadovas doc. dr. Petras Šinkūnas
Telefonas 8 5 210 4690
Faksas 8 5 210 4695
Elektroninis paštas sinkunas@geo.lt

Darbuotojų skaičius 147
Tyrėjų skaičius 118, iš jų turinčių mokslo laipsnį 59

Pagrindinės veiklos kryptys:
Žemės gelmių sandaros, savybių, jų raidos ir išteklių susidarymo tyrimai; Klimato, hidrosferos ir geologinės aplinkos struktūros, būklės ir kaitos tyrimai, procesų analizė ir prognozė, apsaugos bei tausojančio naudojimo pagrindimas ir geotechnologijos; Baltijos jūros ir kranto zonos geosistemų tyrimai, kaitos prognozavimas; Lietuvos kraštovaizdžio ir visuomeninių geografi nių procesų analizė bei prognozė, kartografi nis modeliavimas ir teritorijų planavimo mokslinis pagrindimas.
Pagrindinės MTEP kryptys, kuriose pasiekti geriausi rezultatai:
Rytų Europos kratono formavimosi etapai Lietuvoje; Vėlyvojo kainozojaus tyrimai; Klimato ir žmogaus poveikis vandens sistemoms.
Pagrindiniai MTEP partneriai užsienyje:
Stokholmo universitetas (Švedija); Varšuvos geologijos institutas (Lenkija); Bergeno universitetas (Norvegija); Ljiežo universitetas (Belgija); Amsterdamo laisvasis universitetas (Olandija) ir kt.


Į viršų


Lietuvių kalbos institutas

P. Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius
http://www.lki.lt/
Direktorė doc. dr. Jolanta Zabarskaitė
Telefonas 8 5 234 6472
Faksas 8 5 234 7200
Elektroninis paštas lki@ktl.mii.lt

Darbuotojų skaičius 105
Tyrėjų skaičius 90, iš jų turintys mokslo laipsnį 36

Pagrindinės veiklos kryptys:
Lietuvių kalbos leksikologija, leksikografi ja ir gramatinės sandaros tyrimai; Lietuvių kalbos istorijos, tarmių ir kalbų ryšių, sociolingvistiniai tyrimai; Lietuvių kalbos funkcionavimas visuomenėje: kalbos kultūros ir terminologijos tyrimai; Lietuvių onomastikos tyrimai.
Pagrindinės MTEP kryptys, kuriose pasiekti geriausi rezultatai:
Lietuvių kalbos žodyno elektroninio varianto rengimas; Kalbos funkcionavimo ir terminologijos tyrimai; Lietuvių kalbos tarmių ir senųjų raštų tyrimai.
Pagrindiniai MTEP partneriai užsienyje:
Tarptautinis terminologijos informacijos centras (Austrija); leidykla „Exlibris“ (Lenkija); Greifsvaldo Ernst-Moritz-Arndt universiteto Baltistikos institutas (Vokietija); Latvių kalbos institutas (Latvija).

Į viršų


Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius
http://www.llti.lt/
Direktorius dr. Mindaugas Kvietkauskas
Telefonas 8 5 262 1943
Faksas 8 5 261 6254
Elektroninis paštas direk@llti.lt

Darbuotojų skaičius 103
Tyrėjų skaičius 75, iš jų turintys mokslo laipsnį 31

Pagrindinės veiklos kryptys:
Lietuvių literatūros istorijos tyrimai; Dabartinio literatūros proceso ir literatūros teorijos tyrimai; Lietuvių tautosakos (dainuojamosios, pasakojamosios ir smulkiosios) istorinių ir teorinių problemų, tipologinių sistemų ir varijavimo procesų tyrimai.
Pagrindinės MTEP kryptys, kuriose pasiekti geriausi rezultatai:
Literatūros paveldo tyrinėjimai; Aktualieji literatūros tyrimai; Folkloro tyrimai.

Į viršų


Lietuvos energetikos institutas

Breslaujos g. 3, LT-44403 Kaunas
http://www.lei.lt/
Direktorius prof. habil. dr. Eugenijus Ušpuras
Telefonas 8 37 35 14 03 Faksas 8 37 35 12 71
Elektroninis paštas uspuras@mail.lei.lt

Darbuotojų skaičius 296
Tyrėjų skaičius 152, iš jų turintys mokslo laipsnį 83

Pagrindinės veiklos kryptys:
Energetikos ūkio planavimo metodų kūrimas, energetikos objektų saugumo, patikimumo, poveikio aplinkai bei efektyvaus energijos vartojimo ir atsinaujinančių energijos šaltinių tyrimai; Tyrimai šiluminės fi zikos, skysčių bei dujų mechanikos ir metrologijos srityse; Sudėtingų sistemų modeliavimas, jų valdymo metodikų ir kontrolės techninių priemonių kūrimas; Energetikos sistemų konstrukcinių elementų ilgaamžiškumo ir naujų daugiafunkcinių medžiagų technologijų tyrimai; Degimo ir plazminių procesų tyrimai kuro taupymo, aplinkos taršos mažinimo ir medžiagų terminio nukenksminimo srityse.
Pagrindinės MTEP kryptys, kuriose pasiekti geriausi rezultatai:
Lietuvos energetikos plėtros principų ir metodų tobulinimas; Šilumos mainų ir turbulencinio pernešimo eksperimentiniai ir skaitiniai tyrimai; Energetikos objektų saugumo, patikimumo bei poveikio aplinkai tyrimai integracijos į Europą kontekste.
Pagrindiniai MTEP partneriai užsienyje:
RISO (Danija); GRS mbH (Vokietija); Sandia National laboratories (JAV); World Bank.

Į viršų


Lietuvos istorijos institutas

Kražių g. 5, LT-01108 Vilnius
http://www.istorija.lt/
Direktorius dr. Rimantas Miknys
Telefonas 8 5 261 4436
Faksas 8 5 261 1433 Elektroninis paštas miknys@istorija.lt

Darbuotojų skaičius 115
Tyrėjų skaičius 72, iš jų turintys mokslo laipsnį 63

Pagrindinės veiklos kryptys:
Lietuvos visuomenės ir valstybės raida iki XXI amžiaus pradžios (istorija ir istoriografi ja, pagalbiniai istorijos mokslai ir t.t.); Lietuvos archeologija, proistorės tyrimai; Etnologija: kultūrinis, socialinis ir teritorinis tapatumas; Lietuvos Metrikos ir kitų Lietuvos istorijos šaltinių tyrimas ir publikavimas; Lietuvos miestų atsiradimas, raida ir visuomeninė reikšmė.
Pagrindinės MTEP kryptys, kuriose pasiekti geriausi rezultatai:
Lietuvos visuomenės ir valstybės XI-XXI a. istorijos, istoriografi jos, pagalbinių istorijos mokslų tyrimai; Lietuvos istorinio-kultūrinio paveldo tyrimai; Lietuvos gyventojų kultūrinių procesų dinamikos tyrimai.
Pagrindiniai MTEP partneriai užsienyje:
Visuotinės istorijos institutas (Rusija); Herderio institutas (Vokietija); Istorijos institutas (Lenkija).

Į viršų


Lietuvos kultūros tyrimų institutas

Saltoniškių g. 58, LT-08105 Vilnius
http://www.kfmi.lt/
Direktorius dr. Jolanta Širkaitė
Telefonas 8 5 275 2455
Faksas 8 5 275 1898 Elektroninis paštas kfmi@kfmi.lt

Darbuotojų skaičius 112
Tyrėjų skaičius 92, iš jų turintys mokslo laipsnį 52

Pagrindinės veiklos kryptys:
Lietuvos kultūros formavimosi bei raidos tyrimai; Komparatyvistiniai kultūros ir fi losofi jos tyrimai; Lietuvos fi losofi jos istorijos tyrimai; Šiuolaikinės fi losofi jos tyrimai; Lietuvos meno raidos tyrimai.
Pagrindinės MTEP kryptys, kuriose pasiekti geriausi rezultatai:
Lietuvių kultūros procesai ir raida (dailės, muzikos, teatro, fi losofi jos istorija); Lyginamieji kultūros, fi losofi jos, estetikos ir meno tyrimai; Pasaulio kultūros procesų įtaka Lietuvos kultūros sklaidai.
Pagrindiniai MTEP partneriai užsienyje:
Jogailos universiteto institutas (Lenkija); šv. Tomo universitetas (JAV); Kalkutos kultūrosn institutas (Indija).

Į viršų


Lietuvos socialinių tyrimų centras

Saltoniškių g. 58, LT-08105 Vilnius
http://www.sti.lt/
Telefonas 8 5 275 8667
Faksas 8 5 275 4896
Elektroninis paštas sti@ktl.mii.lt


Darbo ir socialinių tyrimų institutas

Rinktinės 48a, LT-09318 Vilnius
http://www.dsti.lt/
Direktorius doc. dr. (HP) Boguslavas Gruževskis
Telefonas 8 5 275 2434
Faksas 8 5 275 2113
Elektroninis paštas sti@ktl.mii.lt

Darbuotojų skaičius 20
Tyrėjų skaičius 13, iš jų turintys mokslo laipsnį 6

Pagrindinės veiklos kryptys:
Tyrimai (teoriniai, metodologiniai ir taikomieji) darbo ir socialinės politikos formavimo bei įgyvendinimo klausimais
Pagrindinės MTEP kryptys, kuriose pasiekti geriausi rezultatai:
Gyvenimo lygis ir ekonominė nelygybė; Gyventojų užimtumas ir nedarbas; Socialinė parama ir socialinės paslaugos.


Socialinių tyrimų institutas

Saltoniškių g. 58, LT-08105 Vilnius
http://www.sti.lt/
Telefonas 8 5 275 8667
Faksas 8 5 275 4896
Elektroninis paštas sti@ktl.mii.lt

Darbuotojų skaičius 62
Tyrėjų skaičius 55, iš jų turintys mokslo laipsnį 27

Pagrindinės veiklos kryptys:
Socialinių ekonominių procesų tyrimų teorija ir metodologija; Makroekonominių procesų tyrimai; Socialinės gerovės tyrimai; Stratifi kacinių procesų tyrimai; Sociodemografi nių procesų tyrimai; Etnosocialinių procesų tyrimai.
Pagrindinės MTEP kryptys, kuriose pasiekti geriausi rezultatai:
Pagyvenusių žmonių gerovės ir pajamų bei skurdo tyrimas; Pokomunistinės visuomenės socialiniai pokyčiai: visuomenės stratifi kacija rinkos kūrimosi sąlygomis; nacionalinio identiteto formavimasis, etninės (tautinės) mažumos; Demografi niai procesai ir struktūros: šeima globalizacijos procese, gyventojų mirtingumo sociodemografi niai skirtumai, migracijos procesai.
Pagrindiniai MTEP partneriai užsienyje:
Makso Planko demografi nių tyrimų institutas (Vokietija); Varšuvos ekonomikos mokykla (Lenkija); Rusijos mokslų akademijos Etnologijos ir antropologijos institutas; Taikos institutas (Slovėnija); Nacionalinis demografi nių tyrimų institutas (Prancūzija) ir kt.

Į viršų


Matematikos ir informatikos institutas

Akademijos g. 4, LT-08663 Vilnius
http://www.mii.lt/
Direktorius prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda
Telefonas 8 5 2109 300
Faksas 8 5 272 9209
Elektroninis paštas mathematica@ktl.mii.lt

Darbuotojų skaičius 210
Tyrėjų skaičius 158, iš jų turintys mokslo laipsnį 79

Pagrindinės veiklos kryptys:
Tikimybių teorijos ir matematinės statistikos, finansų ir draudos matematikos, diferencialinių lygčių ir jų skaitmeninių sprendimo metodų bei matematinės logikos ir algoritmų teorijos problemų tyrimai; Atpažinimo procesų, duomenų analizės, daugiaekstremalių optimizavimo uždavinių bei multimedijos technologijų ir interaktyviųjų sistemų tyrimai; Informatikos teorinių ir metodinių pagrindų, mokyklinės informatikos problemų, kompiuterizuotų sistemų ir kompiuterių tinklų inžinerijos metodų tyrimai bei taikymai naujoms informacinėms technologijoms kurti.
Pagrindinės MTEP kryptys, kuriose pasiekti geriausi rezultatai:
Laiko eilučių ekonometriniai modeliai ir statistinės išvados; Neuroninių tinklų ir stochastinių modelių sintezė sudėtingų duomenų analizėje; Ontologijomis grindžiamų komponentinių programų, informacinių ir verslo sistemų inžinerijos problemos.
Pagrindiniai MTEP partneriai užsienyje:
Latvijos mokslų akademijos Matematikos institutas; Pietų Kalifornijos universitetas (JAV); Rusijos mokslų akademijos Peterburgo skyriaus Matematikos institutas; Kibernetikos institutas (Estija); Bylefeldo universitetas (Vokietija) ir kt.
Kita informacija:
Leidžiamas tarptautinis (ISI) žurnalas „Informatica“.

Į viršų


Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras

Savanorių pr. 231, LT-02300 Vilnius
http://www.fi.lt
Direktorius prof. dr. Vidmantas Remeikis
Telefonas 8 5 266 1640
Faksas 8 5 260 2317
Elektroninis paštas fi@fi.lt


Fizinių ir technologijos mokslų centro Chemijos institutas

A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius
http://www.chi.lt/
Direktoriaus pavaduotojas mokslo reikalams habil. dr. Rimantas Ramanauskas
Telefonas 8 5 261 1543
Faksas 8 5 261 7018
Elektroninis paštas chemins@ktl.mii.lt

Darbuotojų skaičius 150
Tyrėjų skaičius 104, iš jų turintys mokslo laipsnį 90

Pagrindinės veiklos kryptys:
Elektrocheminių, katalizinių ir sorbcinių procesų tirpaluose tyrimas ir jų praktinis panaudojimas; Medžiagotyra ir metalų korozija; Ekologinė chemija; Organinių junginių spektroelektrochemija, sintezė ir tyrimas.
Pagrindinės MTEP kryptys, kuriose pasiekti geriausi rezultatai:
Laidžiųjų polimerų tyrimas bei jų panaudojimas; Nanostruktūrizuotų lydinių formavimas ir charakterizavimas; Fotografi jos tirpalų regeneracija ir nukenksminimas.
Pagrindiniai MTEP partneriai užsienyje:
Vanderbilto universitetas (JAV); Ebara Udylite Co (Japonija); Lundo universitetas (Švedija).


Fizinių ir technologijos mokslų centro Fizikos institutas

Savanorių pr. 231, LT-02300 Vilnius
http://www.fi.lt
Direktoriaus pavaduotojas mokslo reikalams prof. habil. dr. Leonas Valkūnas
Telefonas 8 5 266 1640
Faksas 8 5 260 2317
Elektroninis paštas fi@fi.lt

Darbuotojų skaičius 145
Tyrėjų skaičius 70, iš jų turintys mokslo laipsnį 64

Pagrindinės veiklos kryptys:
Aplinkos fizika ir chemija; Molekulinė biofizika ir cheminė fizika; Branduolinės spektroskopijos metodų plėtra; Netiesinė optika ir lazerių kūrimas.
Pagrindinės MTEP kryptys, kuriose pasiekti geriausi rezultatai:
Dinaminiai ir relaksaciniai vyksmai bei tarpinių būsenų prigimtis organinėse struktūrose bei modelinėse sistemose; Radionuklidų dinamika ir balansas ekosistemos sanduose bei branduolio spektrometrijos plėtojimas medžiagotyroje ir radiacinėje saugoje; Mikropriemaišų dinaminiai vyksmai atmosferoje.
Pagrindiniai MTEP partneriai užsienyje:
Amsterdamo laisvasis universitetas (Olandija); Lundo universitetas (Švedija); Saclay tyrimų centras (Prancūzija); Arizonos universitetas (JAV); Taibėjaus universitetas (Taivanas).


Fizinių ir technologijos mokslų centro Puslaidininkių fizikos institutas

Goštauto g. 11, LT-01108 Vilnius
http://www.pfi.lt/
Direktoriaus pavaduotojas mokslo reikalams prof. habil. dr. Steponas Ašmontas
Telefonas 8 5 262 7124
Faksas 8 5 262 7123
Elektroninis paštas spiadm@pfi.lt

Darbuotojų skaičius 267
Tyrėjų skaičius 111, iš jų turintys mokslo laipsnį 96

Pagrindinės veiklos kryptys:
Naujų medžiagų tyrimas ir nanotechnologijų kūrimas; Medžiagos ir elektromagnetinės spinduliuotės sąveikos, fliuktuacijų ir chaoso tyrimai; Kietakūnių jutiklių, energiją tausojančių technologijų kūrimas; Informacinių technologijų, matų vienetų valstybinių etalonų ir pirminių matavimo metodų kūrimas.
Pagrindinės MTEP kryptys, kuriose pasiekti geriausi rezultatai:
Daugiasluoksniai metalų oksidų nanodariniai su superlaidininkais; Terahercų technologijos ir nanodarinių tyrimai; A3B5 heterodarinių fliuktuacinė spektroskopija.
Pagrindiniai MTEP partneriai užsienyje:
Johano Volfgango Gėtės universitetas (Vokietija); Nanostruktūrinių medžiagų tyrimo institutas (Italija); Karališkasis Stokholmo technologijos universitetas (Švedija); Salonikų Aristotelio universitetas (Graikija); Lenkijos mokslų akademijos Fizikos institutas.

Į viršų


Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras

Žygimantų g. 9, LT-01102 Vilnius
http://www.imcentras.lt
Direktorius prof., habil. dr. Algirdas Venalis
Tel. 8 5 2628636
Faks. 8 5 2123073
El. paštas: algirdas.venalis@ekmi.vu.lt


Eksperimentinės ir klinikinės medicinos departamentas

Žygimantų g. 9, LT-01102
Vilnius Eksperimentinės ir klinikinės medicinos departamento vadovė dr. Birutė Elena Butkienė
Telefonas 8 5 262 8636
Faksas 8 5 212 3073
Elektroninis paštas birute.butkiene@ekmi.vu.lt

Darbuotojų skaičius 174
Tyrėjų skaičius 41, iš jų turintys mokslo laipsnį 27

Pagrindinės veiklos kryptys:
Reumatinių ligų epidemiologijos ir patogenezės mechanizmų tyrimai, šių ligų diagnostikos ir gydymo metodų kūrimas; Senėjimo proceso, pagyvenusių žmonių ligų ir patologinių būklių tyrimai; Socialiai sąlygotų sveikatos problemų medicininiai tyrimai.
Pagrindinės MTEP kryptys, kuriose pasiekti geriausi rezultatai:
Autoimuninio pažeidimo ypatumai, sergant reumatinėmis ligomis; Reumatinių ligų epidemiologiniai tyrimai; Reaktyvių artritų priežastiniai ir terapiniai aspektai.
Pagrindiniai MTEP partneriai užsienyje:
Bergeno universitetas (Norvegija); Ženevos universitetas (Šveicarija); Helsinkio universiteto Biomedicinos/anatomijos institutas (Suomija); Maastrichto universitetas (Nyderlandai); Socialiai Europos priešreumatinės lygos (EULAR) epidemiologinių tyrimų komitetas. Pagrindinės MTEP kryptys, kuriose pasiekti geriausi rezultatai: Autoimuninio pažeidimo ypatumai, sergant reumatinėmis ligomis; Reumatinių ligų epidemiologiniai tyrimai; Reaktyvių artritų priežastiniai ir terapiniai aspektai.


Imunologijos departamentas

Molėtų pl. 29, LT-08409 Vilnius
Direktoriaus pavaduotojas mokslo reikalams, Imunologijos departamento vadovas dr. Mykolas Mauricas
Telefonas 8 5 246 9248
Faksas 8 5 246 9210
Elektroninis paštas imi@imi.lt

Darbuotojų skaičius 81
Tyrėjų skaičius 43, iš jų turintys mokslo laipsnį 30

Pagrindinės veiklos kryptys:
Molekulinių ir ląstelinių imuniteto funkcionavimo dėsningumų tyrimai; Imuninės būklės funkcinio aktyvumo ir ją įtakojančių veiksnių tyrimai. Pagrindinės MTEP kryptys, kuriose pasiekti geriausi rezultatai:
Imuninės sistemos ląstelių ir molekulių sąveika: aktyvacija, signalo perdavimas, reguliavimas; Uždegimo molekulinių procesų modeliavimas: indukcija, mechanizmai, priešuždegiminių junginių (sintetinių ligandų) tyrimai; Biomodeliai ir jų panaudojimas imunomoduliatorių tyrimuose.

Į viršų


Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras

Instituto al. 1, LT-58344 Akademija, Kėdainių r.
http://www.lammc.lt/
Direktorius prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius
Telefonas 8 34 73 70 57
Elektroninis paštas lammc@lammc.lt


Lietuvos miškų institutas

Liepų g. 1, LT-53101 Girionys, Kauno rajonas
http://www.mi.lt/
Direktorius prof. habil. dr. Remigijus Ozolinčius
Telefonas 8 37 54 72 21
Faksas 8 37 54 74 46
Elektroninis paštas miskinst@mi.lt

Darbuotojų skaičius 87
Tyrėjų skaičius 49, iš jų turintys mokslo laipsnį 21

Pagrindinės veiklos kryptys:
Miško ekosistemų biologinės įvairovės ir tvarumo tyrimai; Miškų atkūrimo, produktyvumo didinimo, apsaugos ir naudojimo technologijos; Miškų genetinių išteklių išsaugojimo, miško medžių selekcijos tyrimai; Miškų politika, socialinės bei ekonominės problemos nuosavybės rūšių kaitos sąlygomis.
Pagrindinės MTEP kryptys, kuriose pasiekti geriausi rezultatai:
Miško ekosistemų būklės vertinimo miškų monitoringe teoriniai pagrindai; Lapuočių medžių rūšių ekogenetinė variacija ir genetinių išteklių išsaugojimas; Lietuvos miškų ūkio ekonominio reguliavimo tobulinimas valstybiniuose ir privačiuose miškuose.
Pagrindiniai MTEP partneriai užsienyje:
Švedijos žemės ūkio mokslų universitetas (Švedija); Estijos žemės ūkio universiteto Miškų institutas (Estija); Latvijos miškų institutas „Silava“; Lenkijos miškų tyrimo institutas; Karališkasis veterinarijos ir žemės ūkio universitetas (Danija) ir kt.


Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas

Kauno g. 28, LT-54333 Babtai, Kauno rajonas
http://www.lsdi.lt
Direktorius doc. dr. Česlovas Bobinas
Telefonas 8 37 55 52 10
Faksas 8 37 55 51 76
Elektroninis paštas institutas@lsdi.lt

Darbuotojų skaičius 183
Tyrėjų skaičius 44, iš jų turintys mokslo laipsnį 30

Pagrindinės veiklos kryptys:
Augalų biologijos ir biotechnologijos pagrindų plėtojimas, sodo ir daržo augalų veislių išvedimas, jų genofondo tyrimas, saugojimas ir turtinimas; Sodo ir daržo augalų agrobiologiniai ir ekologiniai tyrimai, dauginimo ir auginimo technologijų kūrimas; Vaisių, uogų ir daržovių kokybės tyrimai, jų laikymo ir perdirbimo būdų optimizavimas, biologiškai vertingų produktų kūrimas naudojant sodo ir daržo augalų bioįvairovę.
Pagrindinės MTEP kryptys, kuriose pasiekti geriausi rezultatai:
Augalų selekcijos sistemų kūrimas in vitro sistemoje; Augalų augimas, raida, morfogenezė, žydėjimo iniciacijos teorijos plėtojimas; Sodo ir daržo augalų auginimo technologijos, užtikrinančios optimalius ir aukštos kokybės derlius.
Pagrindiniai MTEP partneriai užsienyje:
Žemės ūkio mokslų universitetas (Švedija); Olštino Varmijos ir Mazurijos žemės ūkio ir technologijos universitetas (Lenkija); Ulensvango ir Nijos sodo augalų bandymų stotys (Norvegija); Vaisių, daržovių ir maisto institutas (Danija); Grossbereno daržininkystės ir gėlininkystės institutas (Vokietija) ir kt.


Lietuvos žemdirbystės institutas

Instituto al. 1, LT-58344 Akademija, Dotnuvos sen., Kėdainių rajonas
http://www.lzi.lt/
Direktorius prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius
Telefonas 8 34 73 70 57, 73 72 71
Faksas 8 34 73 70 96
Elektroninis paštas lzi@lzi.lt; lzeminst@lzi.lt

Darbuotojų skaičius 398
Tyrėjų skaičius 134, iš jų turintys mokslo laipsnį 95

Pagrindinės veiklos kryptys:
Dirvožemio fi zikinių, cheminių, biologinių savybių ir augalų mitybos procesų tyrimai, jų dėsningumų atskleidimas; Augalų genetikos, biotechnologijos, fiziologijos, biochemijos ir selekcijos tyrimai, genetinių išteklių įvairovės išsaugojimas ir plėtra; Kultūrinių augalų derliaus formavimosi ypatumų, agroekologijos ir regioninių žemdirbystės sistemų tyrimai.
Pagrindinės MTEP kryptys, kuriose pasiekti geriausi rezultatai:
Dirvožemio apsaugos priemonių tyrimai; Javų ir daugiamečių žolių biotechnologiniai tyrimai; Kultūrinių augalų produktyvumo kitimas žemės dirbimo sistemose.
Pagrindiniai MTEP partneriai užsienyje:
Danijos žemės ūkio mokslų institutas; Švedijos žemės ūkio mokslų universitetas; Tarptautinis augalų genetinių išteklių institutas.

Į viršų