TPA

EN English

LT Lietuviškai

Prisijungimas

Prisijungimo vardas :

Slaptažodis :Registruotis

Pamiršote prisijungimo duomenis?

MTEP skatinančios institucijos


Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra

Viešoji įstaiga „Lietuvos inovacijų centras“

Viešoji įstaiga „Mokslo ir technologijų parkas“

Viešoji įstaiga „Visorių informacinių technologijų parkas“

Viešoji įstaiga „Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parkas“

Viešoji įstaiga „Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas“

Viešoji įstaiga „Šiaulių universiteto mokslo ir technologijų parkas“

Viešoji įstaiga „Šiaurės miestelio technologijų parkas“

Viešoji įstaiga „Saulėtekio slėnis“

UAB „EuroParama“Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra

A.Goštauto g. 12-219, LT-01108 Vilnius
tel.: (5) 2644 708, faks.: (8 5) 231 22 92,
el. paštas: tpa@tpa.lt, http://www.tpa.lt

Direktorė Birutė Bukauskaitė (programų „Eureka“ ir COST koordinatorė)

Telefonas (8~5) 2 644 708, el. paštas: birute@ktl.mii.lt

Direktoriaus pav. dr. Aistė Vilkanauskytė (7BP koordinatorė)

Telefonas (8~5) 2 644 707, el. paštas:  aiste.vilkanauskyte@tpa.lt

 

Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra yra valstybės biudžetinė įstaiga. Agentūros steigėjas yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė, o steigėjo funkcijas vykdo Švietimo ir mokslo ministerija.
 
Agentūra koordinuoja Lietuvos Respublikos (LR) ryšius su tarptautinėmis mokslinių tyrimų programomis ir nacionalinių kompleksinių programų, finansuojamų Europos Sąjungos 2007–2013 m. struktūrinių fondų lėšomis, vykdymą. Agentūros veiklos tikslas – skatinti Lietuvos integraciją į Europos mokslinių tyrimų erdvę. Agentūra siekia, kad Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, verslo ir kitos organizacijos sėkmingai įsijungtų į tarptautines mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programas, vykdytų aukšto lygio mokslinius tyrimus, kurtų pažangias technologijas, prisidėtų prie mokslo ir verslo partnerystės skatinimo šalyje, naujų produktų kūrimo, o taip pat mūsų šalies ekonominės, socialinės ir kultūrinės gerovės plėtros.
 
Agentūros administruojamos programos:
Tarptautinės
7BP – Europos Sąjungos 7-oji bendroji mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programa bei mokslinių tyrimų ir mokymų branduolinės energetikos srityje EURATOM programa;
6BP – Europos Sąjungos 6-oji bendroji mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programą bei mokslinių tyrimų ir mokymų branduolinės energetikos srityje EURATOM programa;
EUREKA – Europos tyrimų plėtros ir bendradarbiavimo programa;
COST –- Europos bendradarbiavimo mokslinių ir techninių tyrimų srityje programa;
BONUS –- Jungtinė Baltijos jūros mokslinių tyrimų programa;
EUROSTARS – mažoms ir vidutinėms įmonėms, vykdančioms mokslinius tyrimus programa.
Nacionalinės
NKP – Nacionalinės kompleksinės programos, finansuojamos Europos Sąjungos 2007-2013 m. struktūrinių fondų lėšomis.
Tarpvalstybiniai susitarimai
Dvišalio bendradarbiavimo programos: Lietuvos ir Prancūzijos bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje integruotos veiklos programa „Žiliberas“ ir Lietuvos–Ukrainos bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje programa,
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos, Kinijos Respublikos (Taivanio) nacionalinės mokslo tarybos ir Latvijos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos bendradarbiavimo programa.

Į viršųViešoji įstaiga „Lietuvos inovacijų centras“

T. Ševčenkos g. 13, LT-03223 Vilnius

Tel. (8 ~ 5) 235 61 16, faks. (8 ~ 5) 213 27 81

El. paštas: lic@lic.lt, http://www.lic.lt/

Direktorius Kastytis Gečas

Tel. 8 ~ 698 49 442, el. paštas: k.gecas@lic.lt

 

Viešoji įstaiga Lietuvos inovacijų centras yra nepelno organizacija. LIC steigėjais bei pirmaisiais dalininkais buvo Jungtinių Tautų vystymo programa (UNDP), LR Švietimo ir mokslo ministerija bei Lietuvos akcinis inovacinis bankas. Šiuo metu LIC dalininkais yra LR Ūkio ministerija, LR Švietimo ir mokslo ministerija bei Lietuvos pramonininkų konfederacija.

Lietuvos inovacijų centras teikia inovacijų paramos paslaugas verslo įmonėms, mokslo ir studijų institucijoms, Lietuvos verslo asocijuotoms struktūroms ir verslo paramos organizacijoms. Lietuvos inovacijų centro misija – teikti inovacijų paramos paslaugas, įgyvendinant Lietuvos inovacinę ūkio plėtros politiką.

Pagrindinis LIC strateginis tikslasdidinti tarptautinį Lietuvos verslo konkurencingumą, intensyvinant naujų technologinių sprendimų ir organizacinių iniciatyvų įgyvendinimą versle. Šis tikslas skaidomas į dalykinius tikslus:

Aktyvinti inovacinę verslo plėtrą, didinant įmonių pasirengimą priimti, formuoti ir įgyvendinti inovacijas;

Spartinti pažangių mokslo pasiekimų komercializavimą, aktyvinant naujų technologijų, idėjų ir metodų komercinį pritaikymą versle, pateikiant rinkai naujus arba tobulinant jau egzistuojančias lietuviškos kilmės technologijas, produktus ir technologinius procesus;

Mažinti inovacijų įgyvendinimo riziką, didinant inovacijų plėtra suinteresuotų pusių savitarpio supratimą ir multiplikuojant sėkmingus inovacinius sprendimus verslo struktūrose atskiruose regionuose.

Lietuvos inovacijų centras veiklą organizuoja tik projektų pagrindu, t.y. LIC dalyvauja konkursuose, teikia projektines paraiškas pagal Europos Sąjungos, kitų tarptautinių organizacijų bei Lietuvos valdžios institucijų administruojamas programas, laimėjus konkursus, gaunamas veiklos finansavimas. Iš viso nuo 1996 metų įvykdyti ir dar vykdomi 45 projektai.

 

Lietuvos inovacijų centras yra europinio Inovacijų perdavimo centrų tinklo narys, Europos technologijų perdavimo, inovacijų ir informacijos asociacijos (TII) narys ir priklauso Baltijos šalių inovacijų struktūrų asociacijai (BASTIC). LIC bendradarbiauja su Europos verslo inovacinių centrų tinklu (EBN) ir Tarptautine mokslo parkų asociacija (IASP). Nuo 2005 m. LIC tapo ScanBalt tinklo nariu.

.

Į viršųViešoji įstaiga „Mokslo ir technologijų parkas“

A.Goštauto 11, LT-01108, Vilnius

Tel.: (8~5) 231 3763, tel./faks.: (8~5) 262 6720

El. paštas: info@stp.lt, http://www.stp.lt

Direktorius: V. Balčiūnas

Tel. (8-5) 231 3763

 

Viešoji įstaiga Mokslo ir technologijų parkas (MTP)mokslinių tyrimo institutų ir gamybos bei verslo saitų sutvirtinimo ir atnaujinimo projektas, tai bandymų laukas įvairiausioms gamybos, technologijų kūrimo bei verslo organizavimo sistemoms, instrumentams ir schemoms.

MTP paskirtis – inovacinės kultūros puoselėjimas.

MTP veikia:

inovacijų sferoje (naujų technologijų kūrimo organizavimas, projektų rengimas,

prototipų gamyba ir ekspertizė, naujos darbo vietos, tyrimo rezultatų komercializavimas, tarptautiniai tyrimo ir plėtros projektai),

konsultacijų srityje (technologijų rinka, technologinės konsultacijos, partnerių ir projektų paieška bei asistavimas, smulkaus technologinio verslo steigimas),

nekilnojamo turto vadybos srityje.

 

Į viršųViešoji įstaiga „Visorių informacinių technologijų parkas“

Akademijos g. 2, LT-08412 Vilnius

Tel.: +370-5-210-9256, faks.: +370-5-210-9257

El. paštas: info@vitp.lt, http://www.vitp.lt

Direktorius Henrikas Makutėnas

Tel. 8 612 05472

 

VšĮ Visorių informacinių technologijų parkas (VITP) – verslo paramos organizacija, kurios pagrindiniai tikslai yra didinti ūkio subjektų konkurencingumą, skatinant mokslinių tyrimų rezultatų taikymą gamybinėje ar kitokio pobūdžio verslo veikloje ir skatinti naujų technologinės pakraipos ir į mokslo rezultatų taikymą orientuotų ūkio subjektų kūrimąsi Visoriuose. VITP dalininkai yra Vilniaus studijų ir tyrimų organizacijos, informacinių technologijų verslo įmonės, savivaldos ir valstybinės institucijos.

Pagrindinė VITP veiklos sritisinfrastruktūros plėtra naujiems parko nariams ir IT verslo paramos programų vystymas. VIPT teikia Informacijos paslaugas, vykdo verslo konsultacijas, tyrimus

Į viršųViešoji įstaiga „Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parkas“

Breslaujos g. 3B, LT – 44403 Kaunas

Tel.: (+370 ~ 37) 491 030, faks.: (+370 ~ 37) 491 055

El. paštas: info@techpark.lt, http://www.techpark.lt/

Direktorius Prof. Hab. Dr. Vytautas Kaminskas

 

Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parko steigėjai Lietuvos Energetikos Institutas, Vytauto Didžiojo Universitetas, Kauno Technologijos Universitetas ir LR Ūkio ministerija.

Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parko steigėjai Lietuvos Energetikos Institutas, Vytauto Didžiojo Universitetas, Kauno Technologijos Universitetas ir LR Ūkio ministerija.

Kauno Aukštųjų ir Informacinių Technologijų Parkas siekia kurti bei diegti naujausias technologijas bei konkurencingus produktus, skatinti ir plėtoti ryšius tarp gamybinių įmonių ir mokslo bei studijų institucijų, sąlygoti ūkio plėtros strategiją, investicijų politiką bei žinių visuomenės kūrimą:

pritraukiant universitetų dėstytojus, studentus ir verslo atstovus į konkurencingų gaminių ir paslaugų kūrimą;

sudarant patrauklias sąlygas smulkioms ir vidutinėms inovacinėms įmonėms užsiimančioms moksline, technologine ir intelektualia paslaugų veikla;

integruojant Lietuvos mokslinį-tiriamąjį ir verslo potencialą, atveriant kelius produktyviam bendradarbiavimui su Europos Sąjungos ir kitomis šalimis.

Kauno Aukštųjų ir Informacinių Technologijų Parko strateginis tikslas – tapti valstybinės reikšmės integruoto mokslo, studijų ir verslo slėnio „Santaka“, sutelkiančio Kauno regiono universitetų ir mokslo įstaigų bei žinioms imlaus verslo potencialą, žinių visuomenės ir žinių ekonomikos plėtrai, sudėtine dalimi. Šis tikslas įteisintas 2007 m. spalio 10d. sutartimi su pagrindiniu „Santakos“ slėnio steigėju KTU.

Parko veikla nukreipta į naujausių aukštųjų technologijų – biotechnologijų, informacinių technologijų, aplinkosaugos ir atsinaujinančių energijos šaltinių – kūrimą bei jų diegimą pramonėje, inovacinių įmonių steigimą, inovacinių projektų komercializavimą. Sprendžiant šias problemas, KTU, VDU ir LEI mokslininkai aktyviai dirba tarptautiniuose Eurekos, Framework, Inco Copernicus, Tempus, Phare ir kitose programose, palaiko glaudžius ryšius su TATENA, VATESI organizacijomis bei JAV Argono ir Ramiojo Vandenyno Šiaurės Vakarų nacionalinėmis laboratorijomis, intensyviai bendradarbiauja su Rusijos, Suomijos, Vokietijos, Prancūzijos ir kitų šalių mokslininkais.

.

Į viršųViešoji įstaiga „Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas“

H. Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda

Tel.: +37046310461, faks.: +37046310462

El. paštas: info@kmtp.lt, http://www.kmtp.lt

Direktorė Roma Stubrienė

Tel.: +370 46 310461, faks.: +370 46 310462

El. paštas: roma.stubriene@kmtp.lt

 

Klaipėdos mokslo ir technologijų parko steigėjai: Klaipėdos universitetas; Lietuvos respublikos Ūkio ministerija.

Mokslo parko siekis – pagerinti bendruomenės gerovę remiant inovacijų kultūrą ir asocijuotų verslo įmonių bei žinių pagrindu veikiančių institucijų konkurencingumą.

KMTP tikslas – suburti po vienu stogu Klaipėdos miesto ir Vakarų regiono sėkmingos plėtros entuziastus, progresyvaus mąstymo, inovacinių idėjų kupinus studentus, diplomantus, verslininkus ir jų įmones, norinčius tapti šio krašto ateities kūrėjais, generuojančiais naujoves ir galimybes jas pritaikyti versle, skatinti mokslo, pramonės ir kitų ūkio šakų bendradarbiavimą bei aukštųjų technologijų sektorių plėtrą, išlaikyti ir plėtoti mokslinį potencialą. \

KMTP misija – skatinti šiuolaikinių, mokslui imlių technologijų plėtrą Lietuvos Vakarų regione bei visoje Lietuvoje

Į viršųViešoji įstaiga „Šiaulių universiteto mokslo ir technologijų parkas“

Architektų g. 1, LT-78366 Šiauliai
http://www.sumtp.lt
Direktorė Vida Stasiūnaitė
Telefonas (8~41) 51 22 12
Elektroninis paštas vida_stasiunaite@sumtp.lt

Į viršųViešoji įstaiga „Šiaurės miestelio technologijų parkas“

J. Galvydžio g. 5 / Žygio g. 96, LT-08236 Vilnius

Tel.:+370 5 2745411, faks.: +370 5 2745422

El. paštas: info@smtp.lt, http://www.smtp.lt

Direktorius Gediminas Pauliukevičius

J. Galvydžio g. 3, LT-08236 Vilnius

 

Šiaurės miestelio technologijų parko steigėjai: LR Ūkio ministerijos ir Vilniaus miesto savivaldybės.

VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parkas yra viešoji įstaiga, kurios misija – puoselėti novatorišką dvasią, skatinti technologinių verslo įmonių kūrimąsi ir plėtrą.

VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parko tikslai:

plėtoti ir valdyti technologijų parką Vilniuje, Šiaurės miestelyje;

skatinti inovacijas parko verslo bendruomenėje;

teikti verslo inkubavimo paslaugas novatoriškoms įmonėms;

skatinti universitetų, mokslo tiriamųjų organizacijų, technologinio verslo, kapitalo rinkos ir vyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą.

Į viršųViešoji įstaiga „Saulėtekio slėnis“

Saulėtekio al. 9, III korp., LT-10222 Vilnius
http://www.sunrisevalley.lt
Direktorius Andrius Bagdonas
Telefonas (8~5) 274 5420
Faksas (8~5) 274 5422
Elektroninis paštas info@sunrisevalley.lt

 

Įstaigos tikslas - sukurti žinių ekonomikos branduolį, t. y. sukurti palankias sąlygas aukštųjų technologijų verslui, skatinti užmegzti glaudesnius ryšius tarp verslo, mokslo ir studijų, pritraukti investicijas moksliniams tyrimams tuo pačiu užtikrinant šiuolaikiškų technologijų taikymą visose ekonomikos bei viešojo administravimo srityse.

Į viršųUAB „EuroParama“

Saulėtekio al. 15, Vilnius

Tel.: (8~5) 250 0615, faksas: (8~5) 250 0616

El.paštas: info@europarama.lt, http://www.europarama.lt/

Generalinis direktorius dr. Juras Ulbikas

El.paštas: juras.ulbikas@europarama.lt

 

EuroParama“ – tai bendra Olandijos-Lietuvos konsultacinė kompanija, įsteigta siekiant tapti profesionaliu pagalbininku Lietuvos mokslo ir verslo visuomenei, rengiant ir vykdant tarptautinius Europos Sąjungos programų projektus, skirtus moksliniams tyrimams, technologijų plėtrai ir inovacinei veiklai.

EuroParama“ padeda į naujoves orientuotoms smulkaus ar vidutinio verslo (SVV) įmonėms bei perspektyviems moksliniams kolektyvams parengti projektus, skirtus mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklai skatinti mokslo institucijose bei SVV įmonėse. EuroParama sėkmingai dalyvauja daugelyje Europos Komisijos finansuotų projektų, skirtų skatinti inovatyvių įmonių veiklą bei technologijų plėtrą Europos Sąjungoje, taip plėtoja tarptautinį bendradarbiavimą ne tik su moksliniais centrais ir smulkaus bei vidutinio verslo įmonėmis, bet ir su konsultacinėmis kompanijomis, užsiimančiomis analogiška veikla kitose Europos Sąjungos šalyse.

Pagrindinės EuroParamos veiklos sritys:

Konsultavimas finansinės paramos iš Europos Sąjungos programų gavimo klausimais

Projektų inicijavimas ir jų rengimas Europos Sąjungos programų, pirmiausiai Bendrosios mokslinių tyrimų technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programos (Framework Programme) finansavimui gauti

Paraiškų, galimybių studijų bei investicinių projektų rengimas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti

Europos Sąjungos programų finansuotų projektų valdymas

Europos Sąjungos finansuotų projektų, atitinkančių EuroParamos verslo pobūdį, vykdymas.

Į viršų