TPA

EN English

LT Lietuviškai

Prisijungimas

Prisijungimo vardas :

Slaptažodis :Registruotis

Pamiršote prisijungimo duomenis?

Verslo organizacijos

AB „Achema“

AB „Dirbtinis pluoštas“

AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“

AB „Snaigė“

UAB „Brown&Sharpe-Precizika“

UAB „Eksma“

UAB „Ekspla“

UAB „Elmika“

UAB „Fermentas“

UAB „Hibridas“

UAB „SICOR Biotech“

Individuali įmonė „Mokslinių paslaugų firma GTV“AB „Achema“

Jonalaukio k., Ruklos sen., LT-55296 Jonavos r.
http://www.achema.lt
Generalinis direktorius Jonas Sirvydis
Telefonas (8~349) 56 622
Faksas (8~349) 56 911
Elektroninis paštas sekretoriatas@achema.com

Darbuotojų skaičius 1298

 

Gaminama produkcija:
Amonio salietra, kalcio amonio salietra, karbamidas, amoniakas, trąšų mišiniai ir skystos trąšos, metanolis, formalinas, karbamido formaldehidinės dervos, polivilacetatinės dispersijos, klijai, angliarūgštė, bazinis aliuminio sulfatas.

 

Naujovių ir pažangos centras
Viršininkas habil. dr. Andriejus Ancuta
Telefonas (8~349) 56 864
Faksas (8~349) 56 019
Elektroninis paštas npc@achema.com
Tyrėjų skaičius 9, iš jų turinčių mokslo laipsnį 1

 

Pagrindinės MTEP veiklos kryptys:
Bendrovei reikalingų technologijų parinkimas ir jų įdiegimas į gamybą. Projektų inžinierių darbai. Taikomieji, diegiamieji moksliniai techniniai darbai su konkrečiu pritaikymu gamyboje.

 

Per pastaruosius 5 metus sukurtos ar įdiegtos naujos technologijos ar nauji gaminiai:
Įdiegta kalcio amonio salietros gamyba bei panaudotos pažangios technologijos (granuliavimo, bazinio aliuminio sulfato gamybos, bazinio kondensato valymo) pritaikant prie esamų gamybų.

 

Mokslinė eksperimentinė laboratorija
Telefonas (8~349) 56 981
Faksas (8~349) 56 911
Elektroninis paštas romas@achema.com , mel@achema.com
Tyrėjų skaičius 7, iš jų turinčių mokslo laipsnį 2

 

Pagrindinės MTEP veiklos kryptys:
Naujų produktų (trąšų, polivinilacetatinių dispersijų, klijų, karbamido formaldehidinių dervų) kūrimas: receptūrų, technologijos ir techninės dokumentacijos paruošimas. Atlieka eksperimentinę techninę pagalbą įdiegiant į gamybą naujas technologijas.

 

Per pastaruosius 5 metus sukurtos ar įdiegtos naujos technologijos ar nauji gaminiai:
Sukurta ir įdiegta į gamybą eilė klijų medienos klijavimui (Lipalas KM3, Lipalas D2, Lipalas D3, Lipalas D4), dažų, trąšų (skystų ir birių trąšų mišinių). Sukurti 35 nauji gaminiai.

Į viršų


AB „Dirbtinis pluoštas“

Pramonės pr. 4, LT-3711 Kaunas
http://www.dp.lt
Ūkinės veiklos koordinatorė A. Dementavičiūtė
Telefonas (8~37) 45 13 28
Faksas (8~37) 45 13 69
Elektroninis paštas dp@dp.lt
Darbuotojų skaičius 609

 

Gaminama produkcija:
Acetatiniai ir acetatiniai poliamidiniai siūlai.

 

Technologijos skyrius
Gamybos vadovas A. Vainius
Tyrėjų skaičius 11, iš jų turinčių mokslo laipsnį 1

 

Pagrindinės MTEP veiklos kryptys:
Technologijų tobulinimas, naujo asortimento kūrimas, naujų žaliavų ir medžiagų įsisavinimas.

 

Per pastaruosius 5 metus sukurtos ar įdiegtos naujos technologijos ar nauji gaminiai:
Spalvotų acetatinių ir antimikroninių acetatinių siūlų gamyba.

Į viršų


AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“

Gedimino pr. 31, LT-01104 Vilnius
http://www.ivpi.lt
Direktorius Algirdas Ramanauskas
Telefonas (8~5) 262 2433
Faksas (8~5) 236 4895
Elektroninis paštas info@ivpi.lt
Darbuotojų skaičius 63

 

Gaminama produkcija:
Programinė įranga, duomenų apdorojimas.

 

Informacinių sistemų kūrimo skyrius
Vedėjas Algirdas Valkauskas
Telefonas (8~5) 236 4897
Faksas (8~5) 261 7417
Tyrėjų skaičius 5

 

Pagrindinės MTEP veiklos kryptys:
Programų kūrimas, duomenų apdorojimas.

 

Per pastaruosius 5 metus sukurtos ar įdiegtos naujos technologijos ar nauji gaminiai:
Kompleksinė mokesčių mokėjimo sistema ELAS.

Į viršų


AB „Snaigė“

Pramonės g. 6, LT-4580 Alytus
http://www.snaige.lt/lt/
Generalinis direktorius Romualdas Raudonis
Telefonas (8~315) 56 206
Faksas (8~315) 56 207
Elektroninis paštas snaige@snaige.lt
Darbuotojų skaičius 1980

 

Gaminama produkcija:
Šaldytuvai ir šaldikliai.

 

Konstravimo skyrius
Vyr. konstruktorius Arvydas Paketūras
Telefonas (8~315) 56 247
Faksas (8~315) 56 207
Elektroninis paštas design@snaige.lt
Tyrėjų skaičius 2

 

Pagrindinės MTEP veiklos kryptys:
Šaldytuvų energijos efektyvumo didinimas, šaldymo sistemos optimizavimas.

 

Per pastaruosius 5 metus sukurtos ar įdiegtos naujos technologijos ar nauji gaminiai:
3 A+ klasės šaldytuvų modeliai - RF310-1503A+, FR240-1101A+ ir R130-1101A+; šaldytuvas su elektroniniu valdymu ir vožtuvu RF360-4701A.

Į viršų


UAB „Brown&Sharpe-Precizika“

Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius
http://www.bsp.lt
Generalinis direktorius Algimantas Barakauskas
Telefonas (8~5) 236 3600
180 Faksas (8~5) 236 3609
Elektroninis paštas info@bsp.lt
Darbuotojų skaičius 173

 

Gaminama produkcija:
Fotoelektriniai linijiniai ir kampiniai keitikliai;
Rastrinės linijinės skalės ir limbai;
Koordinatinės matavimo mašinos;
Aukštimačiai (ilgio matuokliai);
Matavimo mašinų komponentės;
Įvairios paskirties mechaninio apdirbimo detalės ir junginiai.

 

Marketingo ir inžinerijos skyrius
Marketingo ir inžinerijos direktorius prof. Albinas Kasparaitis
Telefonas (8~5) 236 3602
Faksas (8~5) 236 3609
Elektroninis paštas a.kasparaitis@bsp.lt
Tyrėjų skaičius 5, iš jų turinčių mokslo laipsnį 3

 

Pagrindinės MTEP veiklos kryptys:
Fotoelektrinių linijinių ir kampinių keitiklių kūrimas bei modernizacija;
Gamybai skirtos metrologinės ir technologinės įrangos kūrimas bei modernizacija;
Matavimo mašinų modernizacija ir adaptacija;
Nacionalinio ilgio mato etalono kūrimas.

 

Per pastaruosius 5 metus sukurtos ar įdiegtos naujos technologijos ar nauji gaminiai:
Fotoelektriniai linijiniai keitikliai (5 modifi kacijos);
Fotoelektriniai kampiniai keitikliai (8 modifi kacijos);
Adaptuotos matavimo mašinos.

 

Rastrų skyrius
Vadovas Gintautas Zakas
Telefonas (8~5) 236 3603
Faksas (8~5) 236 3609
Elektroninis paštas a.zakas@bsp.lt
Tyrėjų skaičius 3

 

Pagrindinės MTEP veiklos kryptys:
Linijinių ir kampinių rastrinių porų gamyba;
Optinių elementų gamyba;
Gamybai skirtos metrologinės ir technologinės įrangos kūrimas bei modernizacija;

 

Per pastaruosius 5 metus sukurtos ar įdiegtos naujos technologijos ar nauji gaminiai:
Rastrinės skalės;
Rastriniai limbai;
Modernizuota fotolitografi nė technologija ir įranga;
Skalių ir limbų gamybos metrologinė įranga.

Į viršų


UAB „Eksma“

Mokslininkų g. 11, LT-08412 Vilnius
http://www.eksma.com
Generalinis direktorius Rimantas Kraujalis
Telefonas (8~5) 272 9700
Faksas (8~5) 272 9715
Elektroninis paštas eksma@eksma.com

 

Darbuotojų skaičius 90
Tyrėjų skaičius 7, iš jų turinčių mokslo laipsnį 5

 

Gaminama produkcija:
Lazeriniai įrenginiai ir staklės, lazeriai, lazerių komponentai, mokslo prietaisai, medicininiai diagnostiniai aparatai.

 

Pagrindinės MTEP veiklos kryptys:
Medžiagų apdorojimo lazerinės technologijos, identifi kavimo technologijos, medžiagų parametrų bandymai ir testavimas.

 

Per pastaruosius 5 metus sukurtos ar įdiegtos naujos technologijos ar nauji gaminiai:
Vidinio lazerinio ženklinimo įrenginiai (4 modifi kacijos);
Identifi kavimo technologija;
Cukraus šlapime nustatymo technologija ir aparatas;
Mikrograviravimo technologija;
Diagnostiniai fotometrai (3 modifi kacijos).

 

Pastaba. Informacija pateikta 2003-12-31 padėčiai. 2004 m. UAB „Eksma“ kartu su UAB „Ekspla“ vykdys žymius struktūrinius pertvarkymus, todėl tiek darbuotojai, tiek ir produktai bei MTEP veikla keis savo vietą bendroje UAB „Eksma“ ir UAB „Ekspla“ erdvėje.

Į viršų


UAB „Ekspla“

Savanorių pr. 231, LT-02300 Vilnius
http://www.ekspla.com
Direktorius Kęstutis Jasiūnas
Telefonas (8~5) 264 9629
Faksas (8~5) 264 1809
Elektroninis paštas ekspla@ekspla.com
Darbuotojų skaičius 46

 

Gaminama produkcija:
Lazerinės sistemos mokslinėms ir gamybinėms laboratorijoms, pramonei, ekologijai:
lazeriai ir parametriniai šviesos generatoriai, spektrometrai;
lazerinės pramoninės technologijos ir joms skirta įranga;
aplinkosaugai ir aplinkos monitoringui skirta įranga.

 

Naujų produktų kūrimo grupė
Technikos direktorius Andrejus Michailovas
Telefonas (8~5) 264 9631, 264 9629
Faksas (8~5) 264 1809
Elektroninis paštas td@ekspla.com
Tyrėjų skaičius 10, iš jų turinčių mokslo laipsnį 6

 

Pagrindinės MTEP veiklos kryptys:
Kietakūnių efektyvių šviesos šaltinių; infraraudonosios srities spektrometrinių sistemų, lazerinių pramoninių technologijų ir joms skirtos įrangos kūrimas ir konstravimas.

 

Per pastaruosius 5 metus sukurtos ar įdiegtos naujos technologijos ar nauji gaminiai:
Suminio dažnio generacijos spektrometras;
Lazeriniais diodais kaupinamų kietakūnių lazerių „šeima“.

 

Pastaba. Informacija pateikta 2003-12-31 padėčiai. 2004 m. UAB „Eksma“ kartu su UAB „Ekspla“ vykdys žymius struktūrinius pertvarkymus, todėl tiek darbuotojai, tiek ir produktai bei MTEP veikla keis savo vietą bendroje UAB „Eksma“ ir UAB „Ekspla“ erdvėje.

Į viršų


UAB „Elmika“

Naugarduko g. 41, LT-03227 Vilnius
http://elmika.balt.net
Direktorius Tomas Anbinderis
Telefonas (8~5) 233 3426
Faksas (8~5) 216 3668
Elektroninis paštas elmika@post.omnitel.net
Darbuotojų skaičius 70

 

Gaminama produkcija:
Superaukšto dažnio ir milimetrinių bangų radijo matavimo prietaisai ir mazgai.

 

Mokslinis padalinys
Direktoriaus pavaduotojas Saulius Rudys
Telefonas (8~5) 216 3608
Faksas (8~5) 216 3668
Elektroninis paštas rudys@aiva.lt

 

Vyr. konstruktorius Vladimir Gorbatenko
Telefonas (8~5) 216 3807
Faksas (8~5) 216 3668
Elektroninis paštas gorbatenko@elmika.com
Tyrėjų skaičius 23, iš jų turinčių mokslo laipsnį 4

 

Pagrindinės MTEP veiklos kryptys:
Milimetrinių bangų radijo matavimo prietaisų kūrimas ir projektavimas;
Superaukšto dažnio antenų ir anteninių sistemų kūrimas ir projektavimas.

 

Per pastaruosius 5 metus sukurtos ar įdiegtos naujos technologijos ar nauji gaminiai:
Milimetrinio diapazono vektoriniai grandžių analizatoriai;
Milimetrinio diapazono termistoriniai galvos sensoriai;
Milimetrinio diapazono signalų generatoriai;
Originalios antenos belaidžiams kompiuteriniams tinklams.

Į viršų


UAB „Fermentas“

V. A. Graičiūno g. 8, LT-02241 Vilnius
http://www.fermentas.com
Generalinis direktorius Viktoras Butkus
Telefonas (8~5) 260 2131
Faksas (8~5) 260 2142
Elektroninis paštas info@fermentas.lt
Darbuotojų skaičius 180

 

Gaminama produkcija:
Molekulinės biologijos reagentai ir rinkiniai skirti genų inžinerijai bei genominiams tyrimams.

 

Mokslinių tyrimų centras
Direktoriaus pavaduotojas mokslui Arvydas Lubys
Telefonas (8~5) 260 2131
Faksas (8~5) 260 2142
Elektroninis paštas info@fermentas.lt
Tyrėjų skaičius 29, iš jų turinčių mokslo laipsnį 9

 

Pagrindinės MTEP veiklos kryptys:
DNR modifi kuojančių fermentų, pasižyminčių unikaliomis savybėmis, paieška, enzimatinių savybių tyrimas bei taikymas molekulinės biologijos metoduose.

 

Per pastaruosius 5 metus sukurtos ar įdiegtos naujos technologijos ar nauji gaminiai:
Specifi nės DNR nikazės (EP1176204, US20030148275 patentinės paraiškos);
Pakeisto specifi škumo restrikcijos endonukleazės (EP1179596, US20030040614 patentinės paraiškos);
Nukleininių rūgščių genų terapijai ar vakcinavimui valymo technologija (EP1245674, patentinės paraiškos);
Paruošti naudojimui agarozės geliai (GB0316742.6 patentinė paraiška);
Paruošti naudojimui poliakrilamido geliai (licencinė sutartis);
Rinkinys pavienių nukleotidų polimorfi zmų nustatymui (licencinė sutartis);
DNR polimerazių mišiniai (licencinės sutartys);
Naujos restrikcijos endonukleazės ir DNR/RNR modifi kuojantys fermentai;
Naujos baltymų ir DNR markerių technologijos.

Į viršų


UAB „Hibridas“

Mituvos g. 2, LT-3009 Kaunas
http://www.hibridas.lt
Direktorė Jūratė Minalgienė
Telefonas (8~37) 77 42 21
Faksas (8~37) 31 28 33
Elektroninis paštas hibrid@lira.lt

 

Darbuotojų skaičius 25
Tyrėjų skaičius 11, iš jų turinčių mokslo laipsnį 1

 

Gaminama produkcija:
Didelės skiriamosios galios storasluoksnės mikroschemos, tarp jų daugiasluoksnės ir SAD diapazono;
Specialios paskirties storasluoksniai gaminiai (miniatiūriniai elementai jutikliams, specialūs komponentai ir t.t.);
Šviesai jautrios pastos storasluoksnei technologijai – laidininkinės, dielektrinės, specialios paskirties;
Eksponavimo ir ryškinimo įrenginiai storasluoksnei technologijai šviesai jautrių pastų pagrindu.

 

Pagrindinės MTEP veiklos kryptys:
Storasluoksnė hibridinė mikroelektronika šviesai jautrių pastų pagrindu, pasižyminti ypatingai aukšta skiriamąja geba;
Šviesai jautrių pastų kūrimas įvairioms aukšto integracijos laipsnio reikalaujančioms storasluoksnės mikroelektronikos sritims;
Technologinis procesas šviesai jautrių pastų pagrindu, taip pat technologinės įrangos projektavimas;
Taikomieji moksliniai darbai siekiant išplėsti technologijos panaudojimą sritims su išskirtiniais reikalavimais medžiagoms ir technologijai.

 

Per pastaruosius 5 metus sukurtos ar įdiegtos naujos technologijos ar nauji gaminiai:
„Šviesai jautri vandeniniais bazių tirpalais ryškinama kompozicija“, Lietuvos Respublikos patentas LT 4534 B, paskelbtas 1999-08-25;
Patento LT 4534 B įdiegimas fi rmoje Robert Bosch GmbH licencinės sutarties su fi rma pagrindu;
Naujos šviesai jautrios kompozicijos – platinos laidininkas skirtas naudoti ant Al2O3 pagrindo, specialūs auksinis ir sidabrinis laidininkai, skirti naudoti ant AlN pagrindo;
Specialūs įrenginiai būtini šviesai jautrių pastų panaudojimui – eksponavimo įrenginys (2 modeliai), ryškinimo įrenginys (4 modeliai).

Į viršų


UAB „SICOR Biotech“

V. A. Graičiūno g. 8, LT–02241 Vilnius
http://www.sicor.lt
Generalinis direktorius Vladas Algirdas Bumelis
Telefonas (8~5) 266 0203
Faksas (8~5) 266 0206
Elektroninis paštas info@sicor.lt
Darbuotojų skaičius 159

 

Gaminama produkcija:
Rekombinantiniai biofarmaciniai preparatai „Realdiron“, „Biosoma“ ir „Grasalva“.

 

Mokslo skyrius
Mokslo direktorius Vytautas Naktinis
Telefonas (8~5) 266 0203
Faksas (8~5) 266 0206
Elektroninis paštas info@sicor.lt
Tyrėjų skaičius 41, iš jų turinčių mokslo laipsnį 6

 

Pagrindinės MTEP veiklos kryptys:
Rekombinantinių baltymų tyrimai;
Tyrimai biochemijos, molekulinės biologijos, moderniosios genų inžinerijos, biosintezės, ir biofarmacinių produktų gamybos srityse.

 

Per pastaruosius 6 metus sukurtos naujos žmogaus rekombinantinių baltymų biosintezės ir gryninimo technologijos:
granulocitų kolonijas stimuliuojančio faktoriaus (GCSF);
augimo hormono (somatropino);
interferono alfa-2b ir kitų biofarmacinių produktų.

Į viršų


Individuali įmonė „Mokslinių paslaugų fi rma GTV“

Dubysos g. 11a, LT-47178 Kaunas
http://www.gtv.lt
Vadovas prof. habil. dr. Juozas Gecevičius
Telefonas (8~37) 36 03 03
Faksas (8~37) 36 06 03
Elektroninis paštas gtv@gtv.lt

 

Darbuotojų skaičius 22
Tyrėjų skaičius 12, iš jų turinčių mokslo laipsnį 7

 

Gaminama produkcija:
Įvairios paskirties technologiniai įrenginiai, linijos, mašinos;
Daugiataškės spartaus apmatavimo mašinos.

 

Pagrindinės MTEP veiklos kryptys:
Naujos technologijos, technologinės linijos ir įrenginiai, daugiataškės matavimo linijos;
Inžinerinių sistemų modeliavimas ir virtuali gamyba;
Gamybos modernizacija .

 

Per pastaruosius 5 metus sukurtos ar įdiegtos naujos technologijos ar nauji gaminiai:
Termoizoliuotų vamzdžių, tinkančių tiek šilumos tiekimo sistemoms, tiek naftotiekiams, įskaitant jūrinius, gamybos technologija bei linijos ir įrenginiai jai realizuoti;
Metalinių konstrukcijų paviršių paruošimo dažymui technologija ir linijos jai realizuoti;
Pilnai robotizuota vandens apskaitos prietaisų identifi kavimo, tikrinimo, reguliavimo, patikros ir rūšiavimo linija;
Daugiataškės spartaus ir tikslaus detalių apmatavimo mašinos;
Kineskopinio stiklo gamybos sumodeliavimas ir optimizacija;
Birių medžiagų sparčios krovos iš terminalų į laivus technologija.

Į viršų