TPA

EN English

LT Lietuviškai

Prisijungimas

Prisijungimo vardas :

Slaptažodis :Registruotis

Pamiršote prisijungimo duomenis?

Nevalstybinės neuniversitetinės aukštosios mokyklos

Klaipėdos socialinių mokslų kolegija

Klaipėdos verslo kolegija

Kolpingo kolegija

Šiaulių krašto vadybos, teisės ir kalbų kolegija

Vakarų Lietuvos verslo kolegija

Vilniaus kooperacijos kolegija

Vilniaus vadybos kolegijaKlaipėdos socialinių mokslų kolegija

Nemuno g. 2, LT-91199 Klaipėda
http://www.klsmk.lt
Direktorė Nijolė Skučienė
Telefonas (8~46) 39 70 77
Faksas (8~46) 39 70 77
Elektroninis paštas mokykla@balticum-tv.lt

 

Darbuotojų skaičius 81
Tyrėjų skaičius 11, iš jų turintys mokslo laipsnį 6

 

Pagrindinės veiklos kryptys:
Taikomieji moksliniai tyrimai, skirti verslo įmonių konkurencingumui didinti;
Taikomieji moksliniai tyrimai, skirti žinių visuomenei kurti;
Sociologiniai tyrimai ir visuomenės apklausos.

 

Pagrindiniai MTEP partneriai užsienyje:
Lundo universitetas (Švedija); Humanitarinių mokslų ir ekonomikos akademija (Lenkija);
Kipro tyrimų ir konsultacijų institutas - RCI; Veikefyldo koledžas (Jungtinė Karalystė).

Į viršų


Klaipėdos verslo kolegija

Tilžės g. 46a, LT-91112 Klaipėda
http://www.klvk.lt
Direktorė doc. dr. Irena Sabaliauskaitė
Telefonas (8~46) 31 02 14
Faksas (8~46) 31 02 14
Elektroninis paštas Administracija@klvk.lt

 

Darbuotojų skaičius 57
Tyrėjų skaičius 8, iš jų turintys mokslo laipsnį 6

 

Pagrindinės veiklos kryptys:
Verslo vystymosi tendencijos ir galimybės Vakarų Lietuvoje;
Rengiamų specialistų paklausos tyrimas Vakarų Lietuvoje.

 

Pagrindinės MTEP kryptys, kuriose pasiekti geriausi rezultatai:
Kolegijos absolventų įsidarbinimas ir galimybių tyrimas;
Kokybės laidavimo sistemos kūrimas ir taikymas kolegijoje.

 

Pagrindiniai MTEP partneriai užsienyje:
Akureyri universitetas (Islandija); Turku neuniversitetinė aukštoji mokykla (Suomija).

Į viršų


Kolpingo kolegija

Raguvos g. 7, LT-44275 Kaunas
http://www.kolping.lt
Direktorė Leticija Juraškienė
Telefonas (8~37) 22 00 30
Faksas (8~37) 22 00 30
Elektroninis paštas info@am.kolping.lt

 

Darbuotojų skaičius 64
Tyrėjų skaičius 25, iš jų turintys mokslo laipsnį 8

 

Pagrindinės veiklos kryptys:
Rizikos grupėms priklausančių asmenų integravimo į darbo rinką problemos, galimybės ir perspektyvos;
Studijų kokybės užtikrinimo sistemos kūrimas;
Dėstytojų ir studentų bendradarbiavimas studijų procese.

 

Pagrindinės MTEP kryptys, kuriose pasiekti geriausi rezultatai:
Bedarbių integracijos į darbo rinką priemonės, kuriant palankią aplinką mokymuisi visą gyvenimą;
Veiksnių, skatinančių prekės (paslaugos) integraciją bei jų konkurencingumą Europos Sąjungoje, tyrimas;
Veiksnių, įtakojančių prekės (paslaugos) konkurencingumą rinkoje, tyrimas.

Į viršų


Šiaulių krašto vadybos, teisės ir kalbų kolegija

Dvaro g. 87, LT-76236 Šiauliai
http://www.verslomokykla.lt
Direktorė Vanda Dudėnienė
Telefonas (8~41) 43 35 47
Faksas (8~41) 42 24 41
Elektroninis paštas vdudenie@splius.lt

 

Darbuotojų skaičius 57
Tyrėjų skaičius 25, iš jų turintys mokslo laipsnį 5

 

Pagrindinės veiklos kryptys:
Smulkaus ir vidutinio verslo vystymosi tendencijos Šiaulių mieste;
Korupcijos prevencija vykdant valstybinę gamtos apsaugos kontrolę;
Parengtų specialistų paklausa Šiaulių regione;
Socialiai remtinų asmenų ir neįgaliųjų adaptacijos visuomenėje perspektyvos Šiaulių regione.

 

Pagrindinės MTEP kryptys, kuriose pasiekti geriausi rezultatai:
Absolventų įsidarbinimo galimybės;
Kolegijos studijų programų paklausa;
Specialistų rengimo kokybė kolegijoje.

Į viršų


Vakarų Lietuvos verslo kolegija

Bangų g. 22, LT-91251 Klaipėda
http://www.vlvk.lt
Direktorė doc. dr. Angelė Lileikienė
Telefonas (8~46) 31 10 99
Faksas (8~46) 31 43 20
Elektroninis paštas vlvk@vlvk.lt

 

Darbuotojų skaičius 65
Tyrėjų skaičius 52, iš jų turintys mokslo laipsnį 13

 

Pagrindinės veiklos kryptys:
Vadybininkų poreikio Klaipėdos regione tyrimas;
Bendravimo kultūros ugdymo tęstinumas Kolegijoje;
Klaipėdos senamiesčio rekreacinių objektų tyrimas;
Organizacijų vadybos ypatumų tyrimai ūkio restruktūrizacijos sąlygomis;
Informacinių technologijų taikymas regioninių problemų sprendime;
E mokymosi erdvės kūrimas.

 

Pagrindinės MTEP kryptys, kuriose pasiekti geriausi rezultatai:
Vadybos specialistų paklausos taikomieji tyrimai;
Investicijų pagrįstumo verslo įmonėse taikomieji tyrimai;
E-mokymosi patarėjo kūrimas: VLVK informacinės sistemos kūrimas; VLVK kompiuterizacija: analizė ir plėtros perspektyvos.

Į viršų


Vilniaus kooperacijos kolegija

Konstitucijos pr. 11, LT-09308 Vilnius
http://www.vkk.lt
Direktorius Jonas Jakubauskas
Telefonas (8~5) 275 0183
Faksas (8~5) 275 0183
Elektroninis paštas Info@vkk.lt

 

Darbuotojų skaičius 126
Tyrėjų skaičius 20

 

Pagrindinės veiklos kryptys:
Studijų kokybės tyrimai;
Specialistų poreikio tyrimai.

 

Pagrindinės MTEP kryptys, kuriose pasiekti geriausi rezultatai:
Socialinė ekonomika.

Į viršų


Vilniaus vadybos kolegija

J. Basanavičiaus g. 29a, LT-03109 Vilnius
http://www.vvk.lt
Direktorius Sigitas Kryžius
Telefonas (8~5) 213 0465
Faksas (8~5) 213 3606
Elektroninis paštas vvk@vvk.lt

 

Darbuotojų skaičius 57
Tyrėjų skaičius 16, iš jų turintys mokslo laipsnį 11

 

Pagrindinės veiklos kryptys:
Lietuvos įmonių konkurencingumas integruojantis į ES rinką;
Vartotojų ir jų pasitenkinimo produktu tyrimas;
Lietuvos ūkio integracija į pasaulinę rinką.

 

Pagrindinės MTEP kryptys, kuriose pasiekti geriausi rezultatai:
Dirbtinio intelekto metodų panaudojimas tiriant fi nansinio kapitalo rinkų elgseną;
Interneto poveikio vartotojams tyrimas; Vartotojų lojalumo tyrimas ir vertinimas.

Į viršų