TPA

EN English

LT Lietuviškai

Prisijungimas

Prisijungimo vardas :

Slaptažodis :Registruotis

Pamiršote prisijungimo duomenis?

Valstybinės neuniversitetinės aukštosios mokyklos

Alytaus kolegija

Kauno kolegija

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija

Kauno technikos kolegija

Klaipėdos kolegija

Klaipėdos verslo ir technologijų kolegija

Lietuvos jūreivystės kolegija

Marijampolės kolegija

Panevėžio kolegija

Šiaulių kolegija

Utenos kolegija

Vilniaus kolegija

Vilniaus statybos ir dizaino kolegija

Vilniaus technikos kolegija

Žemaitijos kolegijaAlytaus kolegija

Merkinės g. 2b, LT-62252 Alytus
http://www.akolegija.lt
Direktorius Vytautas Lubauskas
Telefonas (8~315) 79 075
Faksas (8~315) 79 132
Elektroninis paštas rastal@aavm.lt

 

Darbuotojų skaičius 90
Tyrėjų skaičius 39, iš jų turintys mokslo laipsnį 7

 

Pagrindinės veiklos kryptys:
Transporto inžinerija;
Transporto logistika;
Veiklos kontrolė;
Ekonomika;
Marketingas;
Informacinės technologijos;
Veiklos administravimas;
Raštvedyba;
Socialinių klausimų analizė.

 

Pagrindinės MTEP kryptys, kuriose pasiekti geriausi rezultatai:
Alternatyvių degalų rūšių naudojimo vidaus degimo varikliuose ekonominio efektyvumo tyrimas;
Analitinių procedūrų svarba įmonių fi nansiniame audite;
Alytaus medienos apdorojimo pramonė Lietuvos kontekste.

Į viršų


Kauno kolegija

Pramonės pr. 20, LT–50468 Kaunas
http://www.kauko.lt
Direktorius Mindaugas Misiūnas
Telefonas (8~37) 35 23 24
Faksas (8~37) 75 11 35
Elektroninis paštas rastine@kauko.lt

 

Darbuotojų skaičius 1139
Tyrėjų skaičius 37, iš jų turintys mokslo laipsnį 20

 

Pagrindinės veiklos kryptys:
Filologija;
Dailė;
Vadyba;
Verslo administravimas;
Rekreacija ir turizmas;
Ekonomika;
Socialinis darbas;
Ekologija ir aplinkotyra;
Agronomija;
Odontologija;
Farmacija;
Reabilitacija;
Slauga;
Kraštotvarka.

 

Pagrindinės MTEP kryptys, kuriose pasiekti geriausi rezultatai:
Verslo, vadybos ir kaimo turizmo infrastruktūros tyrimai;
Edukologiniai tyrimai, susiję su pedagogų kompetencijos ugdymu, veiklos kokybės tobulinimu;
Virtualių telelaboratorijų pritaikymo studijų procese galimybės.

Į viršų


Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija

Liepų g. 1, Girionys, LT-53101 Kauno raj.
http://www.kmaik.lm.lt
Direktorius doc. dr. Albinas Tebėra
Telefonas (8~37) 38 31 40
Faksas (8~37) 38 31 38

Elektroninis paštas info@kmaik.lm.lt

 

Darbuotojų skaičius 112
Tyrėjų skaičius 41, iš jų turintys mokslo laipsnį 14

 

Pagrindinės veiklos kryptys:
Miško ekosistemų stabilumo tyrimai ir miško darbų technologinių procesų optimizavimas;
Kraštovaizdžio planavimas ir architektūra;
Žemėnaudų formavimo analizė ir struktūros ekonominis pagrindimas;
Lietuvos kraštovaizdžio kompleksinis įvertinimas Europos kultūriniame kontekste;
Geofi ltracijos tyrimai;
Hidrotechnikos sistemų techninės būklės įvertinimas;
Potvynio Nemuno deltoje prognozavimas ir ekonominės bei ekologinės žalos įvertinimo sistemos sukūrimas;
Mobilių drėkinimo sistemų sukūrimas ūkininkų žemių drėkinimui ir uoginių kultūrų drėkinimo režimo nustatymas;
Hidrotechnikos statinių būklės tyrimai.

 

Pagrindinės MTEP kryptys, kuriose pasiekti geriausi rezultatai:
Miško atkūrimas ir medynų formavimas;
Miško produktų ruošos technologijos;
Žemėnaudų formavimo analizė ir struktūros ekonominis pagrindimas.

Į viršų


Kauno technikos kolegija

Tvirtovės al. 35, LT-50155 Kaunas
http://www.ktk.lt
Direktorius doc. dr. Jonas Krivickas
Telefonas (8~37) 30 86 20
Faksas (8~37) 33 31 20
Elektroninis paštas ktk@ktk.lt

 

Darbuotojų skaičius 110
Tyrėjų skaičius 37, iš jų turintys mokslo laipsnį 7

 

Pagrindinės veiklos kryptys:
Informacinių technologijų taikymas inžinerinių-techninių (transporto, energetikos, statybos) problemų sprendime;
Skaitmeninių elektros energetikos apskaitos prietaisų charakteristikų tyrimas ir tobulesnių matuoklių kūrimas;
Kompiuterinių tinklų projektavimas ir įrengimas bei informacijos saugumo užtikrinimas. E-mokymosi erdvės kūrimas, informacinių duomenų bazių projektavimas;
Socialiniai edukologiniai tyrimai.

 

Pagrindinės MTEP kryptys, kuriose pasiekti geriausi rezultatai:
Automobilių darbingumo mažėjimas, automobilių sistemų parametrų diagnostika, automobilių techninės būklės diagnostika;
Žemos įtampos grandinių diagnostika, automatinių jungiklių patikimumo tyrimas, apšvietimo kartogramos sudarymas pagal EN normas;
Virtualių potinklių sudarymo principų tyrimas ir projektavimas, potinklių informacijos saugumo užtikrinimas, techninių ir programinių e-studijų kūrimas.

Į viršų


Klaipėdos kolegija

Dariaus ir Girėno g. 8, LT-92255 Klaipėda
http://www.klk.lt
Direktorė Antanina Šereivienė
Telefonas (8~46) 31 45 72
Faksas (8~46) 31 16 30
Elektroninis paštas klkdirektoratas@klaipeda.balt.net

 

Darbuotojų skaičius 68
Tyrėjų skaičius 30, iš jų turintys mokslo laipsnį 2

 

Pagrindinės veiklos kryptys:
Edukologija;
Socialinis darbas;
Biomedicinos mokslai;
Humanitariniai mokslai.

 

Pagrindinės MTEP kryptys, kuriose pasiekti geriausi rezultatai:
Sveikatos priežiūros darbuotojų perdegimo sindromą sąlygojantys veiksniai;
Komandinio darbo kompetencijų edukacinė diagnostika ir jų vystymo rengiant slaugytojus pagrindimas;
Būsimųjų pedagogų tautiškumo ugdymas.

 

Pagrindiniai MTEP partneriai užsienyje:
Švedijos Blekingės Technikos universitetas.

Į viršų


Klaipėdos verslo ir technologijų kolegija

Jaunystės g. 1, LT–91274 Klaipėda
http://www.klvtk.lt
Direktorius Artūras Kiguolis
Telefonas (8~46) 48 91 32
Faksas (8~46) 31 45 75
Elektroninis paštas offi ce@klvtk.lt

 

Darbuotojų skaičius 300
Tyrėjų skaičius 7

 

Pagrindinės veiklos kryptys:
Kraštotvarka;
Chemijos inžinerija;
Transporto inžinerija;
Mechanikos inžinerija;
Statybos inžinerija;
Elektros inžinerija;
Vadyba;
Ekonomika;
Matematika.

 

Pagrindinės MTEP kryptys, kuriose pasiekti geriausi rezultatai:
Klaipėdos m. mikrorajonų erdvinio planavimo bei želdynų būklės tyrimas;
Verslo vadybos profesinio rengimo standarto vertinimas;
Mechatronikos diegimas automatikos dalykų dėstyme.

Į viršų


Lietuvos jūreivystės kolegija

I. Kanto g. 7, LT-92123 Klaipėda
http://www.lmc.lt
Direktorius doc. dr. Viktoras Senčila
Telefonas (8~46) 39 72 40
Faksas (8~46) 39 72 40
Elektroninis paštas direktorius@ji.ku.lt

 

Darbuotojų skaičius 30
Tyrėjų skaičius 5, iš jų turintys mokslo laipsnį 2

 

Pagrindinės veiklos kryptys:
Laivų vidaus degimo variklių, dirbančių alternatyviu kuru, darbo optimizavimas;
Laivybos saugumas;
Jūrų transporto poveikio aplinkai mažinimas;
Vandens transporto sistemos efektyvumas ir plėtra;
Laisvų ekonominių zonų plėtra;
Jūrininko, kaip asmenybės ekologija, psichologija, kultūra .

 

Pagrindinės MTEP kryptys, kuriose pasiekti geriausi rezultatai:
Degimo kinetikos, šilumos išskyrimo dinamikos ir kenksmingų medžiagų susidarymo vidaus
degimo varikliuose, dirbant alternatyviu kuru, dėsningumai;
Laisvų ekonominių zonų plėtra;
Asmenybės ekologija, psichologija, kultūra.

 

Pagrindiniai MTEP partneriai užsienyje:
Ukrainos nacionalinis technikos universitetas; Latvijos jūrų akademija;
Kaliningrado technikos universitetas (Rusija).

Į viršų


Marijampolės kolegija

V. Kudirkos g. 61, LT-68303 Marijampolė
http://www.marko.lt
Direktorius Sigitas Valančius
Telefonas (8~343) 50 750, 54 388
Faksas (8~343) 50 750
Elektroninis paštas direkcija@marko.lt

 

Darbuotojų skaičius 380
Tyrėjų skaičius 28

 

Pagrindinės veiklos kryptys:
Edukologija;
Muzika;
Psichologija;
Religijos mokslai.

 

Pagrindinės MTEP kryptys, kuriose pasiekti geriausi rezultatai:
Lietuvių kalbos didaktika;
Muzikinis ugdymas;
Kultūros ir pedagogikos istorija.

Į viršų


Panevėžio kolegija

Laisvės al. 23, LT-35200 Panevėžys
http://www.panko.lt
Direktorius dr. Kęstutis Gudas
Telefonas (8~45) 46 03 23
Faksas (8~45) 51 00 09
Elektroninis paštas kolegija@panko.lt

 

Darbuotojų skaičius 320
Tyrėjų skaičius 1, iš jų turintys mokslo laipsnį 1

 

Pagrindinės veiklos kryptys:
Socialinio darbuotojo veiklos sritys ir naujų darbo vietų įsteigimo galimybės;
Bendruomenės slaugos organizavimas;
Žmoniškųjų išteklių valdymo problemos;
Informacinių technologijų taikymas pramonės procesų valdyme ir šiuolaikinėje informacinėje visuomenėje.

Į viršų


Šiaulių kolegija

Aušros a. 40, LT-76241 Šiauliai
http://www.siauliukolegija.lt
Direktorė Natalija Šedžiuvienė
Telefonas (8~41) 52 37 68
Faksas (8~41) 52 50 91
Elektroninis paštas administracija@siauliukolegija.lt

 

Darbuotojų skaičius 125
Tyrėjų skaičius 13

 

Pagrindinės veiklos kryptys:
Elektros energetika ir šiluminės technologijos;
Kalbotyra;
Rinkodara;
Edukologija;
Socialinis darbas.

 

Pagrindinės MTEP kryptys, kuriose pasiekti geriausi rezultatai:
Metodikų kūrimas, naudojimas, diegimas socialiniame darbe;
Medicinos terminija;
Dėstytojų pedagoginių kompetencijų tyrimas ir edukacinis valdymas.

 

Pagrindiniai MTEP partneriai užsienyje:
Talino pedagoginis universitetas (Estija).

Į viršų


Utenos kolegija

Maironio g. 7, LT-28142 Utena
http://www.utenos-kolegija.lt
Direktorė Vida Stasiulionienė
Telefonas (8~389) 51 615
Faksas (8~389) 51 662
Elektroninis paštas administracija@utenos-kolegija.lt

 

Darbuotojų skaičius 300
Tyrėjų skaičius 79, iš jų turintys mokslo laipsnį 17

 

Pagrindinės veiklos kryptys:
Įvairių socialinių problemų sprendimas socialinių darbuotojų ir pedagogų veiklos galimybėmis;
Kolegijos studijų procesas ir jo tobulinimo klausimai;
Sveikatos priežiūros ir socialinės rūpybos, verslo ir technologijų sferos institucijų ir jose dirbančių specialistų veikla bei jos tobulinimo galimybės.

 

Pagrindinės MTEP kryptys, kuriose pasiekti geriausi rezultatai:
Socialinis - edukologinis darbas su įvairių problemų turinčiais klientais;
Įmonių, organizacijų marketingo, pokyčių, kokybės, žmonių išteklių valdymas;
Kolegijos studijų tobulinimo klausimai.

Į viršų


Vilniaus kolegija

J. Jasinskio g. 15, LT-01111 Vilnius
http://www.viko.lt
Direktorius Gintautas Bražiūnas
Telefonas (8~5) 249 8107
Faksas (8~5) 249 7909
Elektroninis paštas viko@viko.lt

 

Darbuotojų skaičius 453
Tyrėjų skaičius 30, iš jų turintys mokslo laipsnį 12

 

Pagrindinės veiklos kryptys:
Studijų kokybė;
Studijų programų poreikis;
Specialistų įsidarbinimas;
Vadyba ir verslo administravimas;
Informatika;
Visuomenės sveikata;
Elektronikos inžinerija;
Informatikos inžinerija;
Filologija;
Edukologija.

 

Pagrindinės MTEP kryptys, kuriose pasiekti geriausi rezultatai:
Elektronikos ir telekomunikacijos srities specialistų profesinės veiklos sričių, profesinių kompetencijų ir studijų tikslų tyrimas;
Studijų proceso organizavimo efektyvumas, studentų motyvacija ir ją lemiantys veiksniai;
Baigiamosios praktikos bazių tinkamumo įvertinimas bei lyginamoji analizė.

Į viršų


Vilniaus statybos ir dizaino kolegija

Antakalnio g. 54, LT-10303 Vilnius
http://www.vsdk.lt
Direktorė Nijolė Kikutienė
Telefonas (8~5) 234 1524
Faksas (8~5) 234 3769
Elektroninis paštas info@vsdk.lt

 

Darbuotojų skaičius 293
Tyrėjų skaičius 4, iš jų turintys mokslo laipsnį 1

 

Pagrindinės veiklos kryptys:
Technologijos mokslai;
Socialiniai mokslai.

 

Pagrindinės MTEP kryptys, kuriose pasiekti geriausi rezultatai:
Medžiagų inžinerija;
Edukologija;
Transporto inžinerija

Į viršų


Vilniaus technikos kolegija

Olandų g. 16, LT-01100 Vilnius
http://www.vtk.lt
Direktorius Algimantas Piliponis
Telefonas (8~5) 261 0341
Faksas (8~5) 262 1569
Elektroninis paštas vtk@vtk.lt


Darbuotojų skaičius 133
Tyrėjų skaičius 4

 

Pagrindinės veiklos kryptys:
Technologijos mokslai;
Socialiniai ir humanitariniai mokslai.

 

Pagrindinės MTEP kryptys, kuriose pasiekti geriausi rezultatai:
Socialiniai ir kalbiniai šiuolaikinės komunikacijos aspektai moksle ir studijose;
Elektros variklių energetinių parametrų ir eksploatacinių savybių tyrimai;
„Castrol“ fi rmos alyvų eksploatacinių savybių tyrimai.

 

Pagrindiniai MTEP partneriai užsienyje:
Weilburgo technikos kolegija (Vokietija); Šarlerua darbo universitetas (Belgija).

Į viršų


Žemaitijos kolegija

L. Ivinskio g. 5, LT-90311 Rietavas
http://www.zemko.lt
Direktorius Jonas Bačinskas
Telefonas (8~448) 68 471
Faksas (8~448) 68 584
Elektroninis paštas zemko@zemko.lt

 

Darbuotojų skaičius 247
Tyrėjų skaičius 40, iš jų turintys mokslo laipsnį 2

 

Pagrindinės veiklos kryptys:
Studijų kokybės užtikrinimo tyrimai;
Specialistų poreikio, jiems keliamų reikalavimų darbo rinkoje tyrimai;
Kolegijos ir socialinių partnerių bendradarbiavimo plėtros tyrimai;
Ugdymo inovacijų, naujų ugdymo technologijų tyrimai;
Kultūrinis identitetas ir jo išsaugojimas;
Inžineriniai ir technologiniai tyrimai;
Regiono ekonominės ir socialinės plėtros tyrimai;
Psichologija.

Į viršų