TPA

EN English

LT Lietuviškai

Prisijungimas

Prisijungimo vardas :

Slaptažodis :Registruotis

Pamiršote prisijungimo duomenis?

Aukštojo mokslo įstaigos

Valstybinės universitetinės aukštosios mokyklos


Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

Kauno medicinos universitetas

Kauno technologijos universitetas

Klaipėdos universitetas

Lietuvos kūno kultūros akademija

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Mykolo Riomerio universitetas

Lietuvos veterinarijos akademija

Lietuvos žemės ūkio universitetas

Šiaulių universitetas

Vilniaus dailės akademija

Vytauto Didžiojo universitetas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Vilniaus pedagoginis universitetas

Vilniaus universitetasGenerolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

Šilo g. 5a, LT-10322 Vilnius
http://www.lka.lt

Lietuvos karo akademijos viršininkas brg. gen. Edvardas Mažeikis

Telefonas +370 5 212 6923
Faksas +370 5 212 7318
Elektroninis paštas lkar@lka.lt


Prorektorius doc. dr. Valdas Rakutis

Tel. +370 5 210 3505


Darbuotojų skaičius 399
Tyrėjų skaičius 53, iš jų turintys mokslo laipsnį 37

 

Pagrindinės veiklos kryptys:
Aplinkos apsauga;
Lietuvos nacionalinio saugumo ir užsienio politika;
Kalbos mokymo metodologijos ypatumai;
Sociologiniai tyrimai;
Lietuvos karo istorijos tyrimai.

 

Pagrindinės MTEP kryptys, kuriose pasiekti geriausi rezultatai:
Sprogimo produktų poveikio aplinkai tyrimai, vertinimas, modeliavimas;
Lietuvos karo istorija.

 

Pagrindiniai MTEP partneriai užsienyje:

Socialinių tyrimų institutas (Vokietija).

Į viršų


Kauno medicinos universitetas

A. Mickevičiaus g. 9, LT-44307 Kaunas
http://www.kmu.lt
Rektorius prof. habil. dr. Remigijus Žaliūnas
Telefonas (8~37) 32 72 01
Faksas (8~37) 22 07 33
Elektroninis paštas rektoratas@kmu.lt

 

Mokslo prorektorė prof. habil. dr. prof. Vaiva Lesauskaitė

Telefonas (8~37) 32 72 04
Faksas (8~37) 22 07 33
Elektroninis paštas rektoratas@kmu.lt

Darbuotojų skaičius 930
Tyrėjų skaičius 806, iš jų turintys mokslo laipsnį 276

Į viršų


Kauno technologijos universitetas

K. Donelaičio g. 73, LT-44029 Kaunas
http://www.ktu.lt
Rektorius prof. habil. dr. Raimundas Šiaučiūnas
Telefonas (8~37) 30 00 01, (8~37) 32 40 40
Faksas (8~37) 32 40 54
Elektroninis paštas rektorius@ktu.lt


Mokslo prorektorius prof. habil. dr. Rymantas Jonas Kažys
Telefonas (8~37) 30 00 03, (8~37) 32 40 13
Faksas (8~37) 32 40 54
Elektroninis paštas rymantas.kazys@ktu.lt


Darbuotojų skaičius 1931,
Tyrėjų skaičius 1251, iš jų turintys mokslo laipsnį 657

 

Pagrindinės veiklos kryptys:
Moderniojo mokslo ištakos Vakarų kultūroje;
Technologijos vieta dabarties pasaulyje ir poveikis kultūrai;
Istoriniai mokslo modeliai;
Technologijų fi losofi ja;
Terminija ir lietuvių kalbos norminimas;
Kompiuterinė ir sociolingvistinė kalbos analizė;
Šiuolaikinių kalbų interferencija ir naujovių atsiradimo veiksniai.

 

Pagrindinės MTEP kryptys, kuriose pasiekti geriausi rezultatai:
Globalizacijos proceso suvokimas Lietuvoje: vertinimo modeliai ir jų formavimo technologijos;
Kompiuterinė ir sociolingvistinė kalbos analizė;
Demokratizacija ir socialinės-kultūrinės transformacijos Baltijos šalių regione.

 

Pagrindiniai MTEP partneriai užsienyje:
Södertörns Högskola, Linčiopingo universitetas (Švedija); Valstybinis Maskvos M. Lomonosovo universitetas (Rusija); Vienos pedagoginė akademija (Austrija); Silezijosuniversitetas (Lenkija).

Į viršų


Klaipėdos universitetas

H. Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda
http://www.ku.lt
Rektorius prof. habil. dr. Vladas Žulkus
Telefonas (8~46) 39 89 01
Faksas (8~46) 39 89 02
Elektroninis paštas rektorius@rekt.ku.lt

 

Mokslo prorektorius prof. habil. dr. Benediktas Tilickis
Telefonas (8~46) 39 89 31
Faksas (8~46) 39 89 99
Elektroninis paštas tilickis@gmf.ku.lt

 

Darbuotojų skaičius 476
Tyrėjų skaičius 271, iš jų turintys mokslo laipsnį 147

Į viršų


Lietuvos kūno kultūros akademija

Sporto g. 6, LT-44221 Kaunas
http://www.lkka.lt
Rektorius prof. habil. dr. Albertas Skurvydas
Telefonas (8~37) 30 26 21
Faksas (8~37) 20 45 15
Elektroninis paštas lkka@lkka.lt

 

Mokslo prorektorius doc. dr. Arvydas Stasiulis
Telefonas (8~37) 30 26 23
Faksas (8~37) 20 45 15
Elektroninis paštas mokslo.prorektorius@lkka.lt

 

Darbuotojų skaičius 397
Tyrėjų skaičius 98, iš jų turintys mokslo laipsnį 62

Į viršų


Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Gedimino pr. 42, LT-01110Vilnius
http://www.lma.lt/
Rektorius prof. Eduardas Gabnys
Telefonas (8~5) 261 2691
Faksas (8~5) 212 6982
Elektroninis paštas rektoratas@lma.lt

 

Mokslo prorektorius prof. dr. Juozas Antanavičius
Telefonas (8~5) 261 8492
Faksas (8~5) 212 6982
Elektroninis paštas j.antanavicius@lma.lt

 

Darbuotojų skaičius 748
Tyrėjų skaičius 99, iš jų turintys mokslo laipsnį 40

 

Pagrindinės MTEP kryptys, kuriose pasiekti geriausi rezultatai:
Lietuvių muzikinė kultūra;
Lietuvių muzikinė etnografija;
Lietuvių teatro istorija.

Į viršų


 Mykolo Romerio universitetas

Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
http://www.mruni.eu
Rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis
Telefonas (8~5) 271 4625
Faksas (8~5) 267 6000
Elektroninis paštas roffice@mruni.eu

Mokslo prorektorius prof. dr. Vidmantas Egidijus Kurapka
Telefonas (8~5) 271 4517
Faksas (8~5) 267 6000
Elektroninis paštas mokslo.prorektorius@mruni.eu

 

Darbuotojų skaičius 602
Tyrėjų skaičius 408, iš jų turintys mokslo laipsnį 170

Į viršų


Lietuvos veterinarijos akademija

Tilžės g. 18, LT-47181 Kaunas
http://www.lva.lt
Rektorius prof. habil. dr. Henrikas Žilinskas
Telefonas (8~37) 36 23 83
Faksas (8~37) 36 24 17
Elektroninis paštas reklava@lva.lt

 

Mokslo prorektorius e. prof. p. dr. Antanas Sederevičius
Telefonas (8~37) 36 33 62
Faksas (8~37) 36 24 17
Elektroninis paštas antanas@lva.lt

 

Darbuotojų skaičius 209 (be personalo ir ūkio dalies darbuotojų)
Tyrėjų skaičius 186, iš jų turintys mokslo laipsnį 93

Į viršų


Lietuvos žemės ūkio universitetas

Studentų g. 11, LT-53361 Akademija, Kauno raj.
http://www.lzuu.lt
Rektorius prof. habil. dr. Romualdas Deltuvas
Telefonas (8~37) 75 22 05
Faksas (8~37) 39 75 00
Elektroninis paštas lromualdas.deltuvas@lzuu.lt

 

Mokslo skyriaus vedėjas  dr. Egidijus Šarauskis
Telefonas (8~37) 75 23 77
Faksas (8~37) 39 75 00
Elektroninis paštas Egidijus.Sarauskis@lzuu.lt

 

Darbuotojų skaičius 1068
Tyrėjų skaičius 475, iš jų turintys mokslo laipsnį 281

Į viršų


Šiaulių universitetas

Vilniaus g. 88, LT-76285 Šiauliai
http://www.su.lt
Rektorius prof. habil. dr. Vincas Lauruška
Telefonas (8~41) 59 58 00
Faksas (8~41) 59 58 09
Elektroninis paštas all@cr.su.lt

 

Mokslo prorektorė doc. dr. Stefanija Ališauskienė
Telefonas (8~41) 59 58 02
Faksas (8~41) 59 58 09
Elektroninis paštas s.alisauskiene@cr.su.lt

 

Darbuotojų skaičius 701
Tyrėjų skaičius 444, iš jų turintys mokslo laipsnį 198

Į viršų


Vilniaus dailės akademija

Maironio g. 6, LT-01124 Vilnius
http://www.vda.lt/
Rektorius prof. dr. Adomas Butrimas
Telefonas (8~5) 210 5430
Faksas (8~5) 210 5444
Elektroninis paštas adomas.butrimas@vda.lt

 

Mokslo ir meno prorektorius prof. Arvydas Šaltenis
Telefonas (8~5) 210 5434
Faksas (8~5) 210 5444
Elektroninis paštas arvydas.saltenis@vda.lt

 

Darbuotojų skaičius 510
Tyrėjų skaičius 30, iš jų turintys mokslo laipsnį 26

 

Pagrindinės veiklos kryptys:
Menotyra;
Architektūra.

 

Pagrindinės MTEP kryptys, kuriose pasiekti geriausi rezultatai:
LDK meninio palikimo tyrimai;
Kultūrinio landšafto raida per 5000 metų Virvytės, Minijos, Varduvos aukštupiuose.

Į viršų


Vytauto Didžiojo universitetas

K. Donelaičio g. 58, LT-44248 Kaunas
http://www.vdu.lt
Rektorius prof. habil. dr. Zigmas Lydeka
Telefonas (8~37) 20 67 53
Faksas (8~37) 20 38 58
Elektroninis paštas rektoratas@vdu.lt

 

Mokslo prorektorius prof. habil. dr.  Juozas Augutis
Telefonas (8~37) 20 37 75
Faksas (8~37) 20 38 58
Elektroninis paštas pror.m@adm.vdu.lt

 

Darbuotojų skaičius 808
Tyrėjų skaičius 378, iš jų turintys mokslo laipsnį 201

Į viršų


Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius
http://www.vgtu.lt
Rektorius prof. habil. dr. Romualdas Ginevičius
Telefonas (8~5) 274 5000
Faksas (8~5) 270 0112
Elektroninis paštas rector@adm.vtu.lt

 

Mokslo prorektorius prof. habil. dr. Raimundas Kirvaitis
Telefonas (8~5) 274 5005
Faksas (8~5) 270 0112
Elektroninis paštas raimundas.kirvaitis@adm.vtu.lt

 

Darbuotojų skaičius 1686
Tyrėjų skaičius 750, iš jų turintys mokslo laipsnį 517

Į viršų


Vilniaus pedagoginis universitetas

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius
http://www.vpu.lt
Rektorius prof. habil. dr. Algirdas Gaižutis
Telefonas (8~5) 279 0281
Faksas (8~5) 279 0548
Elektroninis paštas rektvpu@vpu.lt

 

Mokslo prorektorius prof. habil. dr. Rimantas Želvys
Telefonas (8~5) 273 0039
Faksas (8~5) 279 0548
Elektroninis paštas rimantas.zelvys@vpu.lt

 

Darbuotojų skaičius 522
Tyrėjų skaičius 396, iš jų turintys mokslo laipsnį 260

Į viršų


Vilniaus universitetas

Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius
http://www.vu.lt
Rektorius prof. habil. dr. Benediktas Juodka
Telefonas (8~5) 268 7010
Faksas (8~5) 268 7009
Elektroninis paštas rector@cr.vu.lt

 

Mokslo prorektorius prof. habil. dr. jūras Banys
Telefonas (8~5) 268 7015
Faksas (8~5) 268 7009
Elektroninis paštas juras.banys@ff.vu.lt

 

Darbuotojų skaičius 3717
Tyrėjų skaičius 1843, iš jų turintys mokslo laipsnį 881

Į viršų